Meddelanden

24.6.2020

Tryggt museibesök

24.6.2020

Några ord om att samla fr.o.m. 7.7.2020

18.5.2020

Konstföreningen i Åbo utdelade stipendier och corona-stöd

8.4.2020

Åbo konstmuseum permitterar en del av sin personal

22.1.2020

MÖRKRUM Clément Cogitore: Les Indes Galantes 24.1.-22.3.2020

22.1.2020

STUDIO 24.1.-22.3.2020 Satu Rautiainen: Village Bohemian

22.1.2020

UPPTÄCKTSFÄRDER Lars Göran Johnssons samling 24.1.-17.5.2020

Arkivet

Konstföreningen i Åbo delar ut extra stipendier på grund av coronaepidemin

| Arkivet | No Comments
Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, har beviljat extra anslag för vårens stipendier och ledigförklarar, förutom de redan utannonserade stipendierna, tio nya stipendier à 2 000 euro. Stipendierna är avsedda för aboensiska professionella bildkonstnärer vars arbetsmöjligheter försämrats eller vars utkomst äventyrats på…

Konstföreningen i Åbo delar ut stipendier till aboensiska bildkonstnärer

| Arkivet | No Comments
Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten.Under tiden 16.3.–16.4.2020 kan följande stipendier sökas: 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 10 000 euro ur Helena Bruuns fond. Årets exceptionellt stora…

Evenemang i mars ställs in på Åbo konstmuseum

| Arkivet | No Comments
För att förhindra spridningen av coronavirusinfektion, ställer Åbo konstmuseum in de offentliga evenemangen fram till slutet av mars. Blir det ytterligare förändringar i evenemangsaktiviteten efter mars, så meddelas därom senare. Museet kommer att inställa guidningarna för allmänheten och tar för tillfället inte emot några nya…

Anna-Maija Aarras tilldelas det första Dahlström Eminentia-priset

| Arkivet | No Comments
Konstföreningen i Åbo, som förvaltar Åbo konstmuseum, har tilldelat Dahlström Eminentia-priset på 15 000 euro till bildkonstnären, KoM Anna-Maija Aarras (f. 1948).  Priset, som vart tredje år delas ut till en konstnär som är verksam i Åbo för ett förtjänstfullt konstnärligt livsverk, delas nu ut för första…