Skip to main content

publicerad 25.8.2021

Talkot för en miljon träd vid Åbo konstmuseum 1.9.2021

500 trädplantor delas ut och planteras – samtidigt kan du delta i ett samtidskonstverk

Talkot för en miljon träd är ett engagerande projekt där planteringen av träd, bekämpningen av klimatförändringen och konsten kommer samman. Målsättningen med talkot är att genom ett vidsträckt samarbete plantera en miljon träd i Finland samt bygga tysta rum som ökar välbefinnandet och hjälper till att bevara naturens mångfald.

Utdelning av plantor onsdagen 1.9 kl. 11-17 vid Åbo konstmuseum

Alla är inbjudna att delta i talkot! Gratis plantor delas ut onsdagen den 1.9.2021 kl. 11-17 utanför Åbo konstmuseum. Det delas ut sammanlagt 500 björk-, ek-, tall- och granplantor som kan planteras på egen gård eller på de ställen som Åbo stad angett. Åbo stads jägmästare ger råd om plantering av plantor i stadens planteringsområde från kl. 11 till 15. Plantorna till projektet kommer från Harviala Oy, Finlands äldsta plantgård.

FB-evenemang: https://www.facebook.com/events/581307019541120

Att plantera trä är en miljöhandling men också en del av ett samtidskonstverk. Bakom Talkot för en miljon träd står Silence Project, skapad av konstnär Nina Backman. Silence Project, som fått sin inspiration av allemansrätten, lyfter fram tysthetens, utrymmets och naturens betydelse och dess inverkan på finsk kultur, identitet och finska värderingar.

Åbo konstmuseum är med på Talkot för en miljon träd i strävan efter att inspirera åbobor till klimatåtgärder med hjälp av nutidskonst. Samtidigt börjar museet ett eget miljöprojekt för att åstadkomma en miljövänligare museivardag.

______

Bakom projektet En miljon träd till Finland: Harviala Oy och Silence Project

I samarbete med: AMOS REX, Frame Contemporary Art Finland, Helsingfors stad, Mänttä stad, Kervo stad och Taide- ja museokeskus Sinkka, Förlaget Parvs, Borgå stad och konstfabrik, Åbo konstmuseum och Åbo stad, Serlachiusmuseerna, Finlands miljöcentral (Syke), Riihisaari – Savonlinna museum.

Visuellt uttryck: Sanna Pelliccioni

YTTERLIGARE INFORMATION

museichef Kari Immonen
040 6323 377 / 044 312 2256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
turuntaidemuseo.fi

Nina Backman / Silence Project
info@silenceproject.fi / +49 176 3071 5153
www.facebook.com/miljoonanpuuntalkoot

Följ oss i sociala medier