Skip to main content

publicerad 7.3.2022

Vi söker en utställningsamanuens

Åbo konstmuseum är ett museum med stor, riksomfattande betydelse. Museet administreras av Konstföreningen i Åbo r.f. Museets centrala uppgifter är att utöka och presentera samlingen, som är en nationalskatt, att anordna temporära utställningar som presenterar såväl konstens historia som aktuella fenomen inom konsten, att utveckla konstbranschen på regional och nationell nivå samt att idka museipedagogik och forskning. Museet är en aktiv och mångsidig mötesplats för konst och för en varierande publik. Välkommen att skapa dessa möten med oss!

Vi söker en
UTSTÄLLNINGSAMANUENS för fast anställning.

Till utställningsamanuensens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att planera och ordna utställningar, samt svara för tidtabellerna och andra uppgifter i anslutning till utställningarna. Dessutom deltar amanuensen i planeringen av museiverksamheten och sköter andra praktiska uppgifter i anslutning till verksamheten.

Behörighetskraven är högre högskoleexamen med konsthistoria som huvudämne, kännedom om konstmuseibranschen samt muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken och engelska. Vi förutsätter goda insikter i konst och erfarenhet av internationellt utställningssamarbete. Vi värdesätter vidsträckt kännedom om det lokala musei- och konstfältet, initiativ- och samarbetsförmåga, positiv inställning, planmässighet och flexibilitet. Dessutom önskar vi att du har goda färdigheter i växelverkan och att du behärskar kommunikation via sociala medier.

Arbetet börjar 2.5.2022 eller enligt överenskommelse. Grundlönen för tjänsten är 3010 €/månad. (AKTA)

Ansökningarna ska riktas till styrelsen för Konstföreningen i Åbo. Fritt formulerade ansökningarna inkl. bilagor ska senast 31.3.2022 skickas till: sirpa.ristolainen@turuntaidemuseo.fi eller till post-adressen Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo. Märk kuvertet med ”Jobbansökan / amanuens”.

Närmare upplysningar under tjänstetid:

vikarierande museichef Mia Haltia
050 400 3246 / mia.haltia@turuntaidemuseo.fi 
abokonstmuseum.fi

Följ oss i sociala medier