Skip to main content

publicerad 8.9.2020

SUPERFLEX: Western Rampart

Åbo konstmuseum, Mörkrum 18.9–22.11.2020

Pressvisning torsdag 17.9.2020 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26).Välkommen!

Western Rampart (2018) är ett videoverk som förenar visuell poesi, magisk realism och dokumentarism och utmanar vår uppfattning om gränser och begränsningar, såväl naturliga sådana som medvetet byggda. Verket är filmat i Vestvolden (Western Rampart) sydväst om Köpenhamn, vid de gamla vallarna som sträcker sig över ett område på 14 kilometer. Detta befästningsverk, som byggdes åren 1888–1892 och fortfarande är ofullbordat, är den största vallanläggningen i Danmark och skyddade i tiden landet mot fientliga anfall. Anläggningen har stått övergiven sedan första världskriget. Naturen har tagit den i besittning och förändrar nu sakta dess struktur på sitt vitala men nedbrytande sätt.

Western Rampart reflekterar både tematiskt och visuellt över olika slags gränser. Verket rör sig mellan fakta och fiktion och förenar dokumentärt material med visuellt mer experimentella och associativa scener. Kameran dröjer vid växternas och djurens rörelser, presenterar makrovärlden och visar vallanläggningens omfattning i fågelperspektiv. Den narrativa nivån lyfts fram av en jättelik flugsvamp som för en existentiell diskussion med vallen. Svampen försöker övertyga muren om att livet kontinuerligt är i rörelse och att allt måste förändras för att nå framgång. Den orubbliga muren åter försvarar behovet av gränser i livet och framhäver att också svampen själv försvarar sig mot fiender med hjälp av skyddsgränser. Naturfilmen vill vidga vårt medvetande och får oss också att fundera över huruvida 65 000 ton cement och en sisyfosliknande viljestyrka förmår övervinna organismer som utan hänsyn till gränser breder ut sig överallt. Är det fråga om början till slutet eller början till något nytt?

Western Rampart är SUPERFLEX nyaste filmarbete och har beställts av det danska konstmuseet KØS. Utställningen på Åbo konstmuseum har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

*

SUPERFLEX är en konstnärsgrupp som grundades av Jakob Fenger (f. 1968), Bjørnstjerne Christiansen (f. 1969) och Rasmus Nielsen (f. 1969) år 1993. Medlemmarna bor och arbetar i Köpenhamn. SUPERFLEX beskriver sina arbeten som verktyg med vars hjälp konstnärerna utforskar globaliseringens natur och maktstrukturer samt strävar efter att få till stånd sociala eller ekonomiska förändringar. Gruppens projekt baserar sig ofta på lokala fenomen och samarbete av ett slag som inte ingår i det traditionella konstkonceptet, till exempel samverkan med planerare, ingenjörer, affärsmän eller marknadsförare.

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
tel. + 358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
https://superflex.net/

Följ oss i sociala medier