Skip to main content

publicerad 31.5.2021

Konstföreningen i Åbo delade ut stipendier och coronastöd till aboensiska bildkonstnärer

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltas av Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer i Åbo. Våren 2021 beviljades 13 konstnärer bidrag för sammanlagt 47 000 euro.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, beviljades 10 000 euro till bildkonstnär Henna Aho (f. 1977). Aho är känd som en modig målare, som i sin konst fokuserar på materialet och dess identitet, ursprung, påverkan och energi. Hennes verk kommer att visas i Forum Box och Åbo konsthall år 2022.

Ur Helena Bruuns fond tilldelades bildkonstnär Eeva-Maija Pulkkinen (f. 1986) 5 000 euro. Pulkkinen arbetar mångsidigt med skulpturer och skulpturala material, bilder och texter. Också samarbete och sammanförande är viktigt i hennes arbete. Pulkkinens verk har visats i den nyligen avslutade grupputställningen AVANTGARDEN i Notstranden i Åbo.

Med anledning av den utdragna coronasituationen delade Konstföreningen även ut stöd till konstnärer vars arbetsmöjligheter har minskat eller vars inkomster har hotats på grund av coronakrisen. Ur Ellen och Magnus Dahlströms fond utdelades ett coronastöd på 2 000 euro till tio bildkonstnärer: Shareef Abou Askar, Juha Allan Ekholm, Selma Haro, Lotta-Lucia Laine, Lotta Leka, Jone Mutka, Mikko Paakkola, Anna Saijonkivi, Anni Tahkola och Sebastian Ziegler.

Utöver de ansökta bidragen beviljades också bildkonstnär Antti Jussila ett stipendium om 12 000 euro ur Henry Lönnfors testamentsfond. Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och består även av en konstnärsateljé i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken. Åbo konstförening utsåg Jussila till den stipendiat som får verka i Henry Lönnfors ateljé åren 2021–2023.

Ordförande för Konstföreningen i Åbo Jaakko Ossa anser att det är av stor betydelse att de kan bidra till att stöda och möjliggöra skapandet av konst i utmanande tider. Ossa är imponerad över den stora mängden ansökningar som har kommit in, dess mångsidighet och goda kvalitet. Årets stipendier var lediganslagna under perioden 15.3–15.4.2021 och Konstföreningen mottog 76 ansökningar inom utsatt tid. Konstföreningens stipendier lediganslås igen våren 2022.

*
Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry grundades år 1891 för att främja utövandet av och förståelsen för konst i Egentliga Finland, samt upprätthålla konstsamlingen. Sedan 1904 har Åbo konstmuseum i Puolalaparken axlat det här ansvaret. Konstmuseet byggdes av bröderna Ernst och Magnus Dahlström som donerade Konstföreningens museiverksamhet till Åbo stad.

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 och förvaltar idag mer än 400 fonder. Stiftelsen bidrar årligen med 15–20 miljoner euro i pris, stipendier och understöd riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur.

Ytterligare information

museichef Kari Immonen
(02) 2627 099 / 044 3122256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Följ oss i sociala medier