Skip to main content

publicerad 21.6.2022

Konstföreningen i Åbo delade ut stipendier och coronastöd till aboensiska bildkonstnärer

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltas av Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer i Åbo. Våren 2022 beviljades 13 konstnärer bidrag för sammanlagt 47 000 euro.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, beviljades 10 000 euro till bildkonstnär Lilli Haapala (f. 1984). Haapala arbetar bland annat med video, installation och platsspecifik konst, och hennes verk handlar om relationen mellan människan och naturens miljö och annanheten. De senaste åren har hon arbetat med projektet Searching for Utopia, som handlar om olika utopiska världar, förhållandet mellan natur och teknik och olika dystopiers inverkan på fantasi och drömmar.

Ur Helena Bruuns fond tilldelades skulptör Umppa Niinivaara (f. 1970) 5 000 euro. Under de senaste åren har Niinivaara koncentrerat sig på den förtrollande och svårbemästrade keramiska tillverkningsmetoden raku och studerat och fördjupat sig i bränntekniken. Hennes främsta inspirationskälla i arbetet är den ständigt närvarande naturupplevelsen, dess tidlöshet och djupa friden, som den förmedlar. Hennes verk kommer att visas i Studion på Åbo konstmuseum under hösten 2022.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms fond utdelades ett coronastöd på 2 000 euro till tio bildkonstnärer: Vesa Aaltonen, Riikka Aihinen, Anna Ellmén, Sini-Meri Hedberg, Sanna Horvath, Heli Lundström, Mika Natri, Anna Tahkola, Fanny Varjo och Niina Villanueva.

Utöver de ansökta bidragen beviljades också bildkonstnär Antti Jussila ett stipendium om 12 000 euro ur Henry Lönnfors testamentsfond. Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och består även av en konstnärsateljé i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken. Åbo konstförening utsåg Jussila till den stipendiat som får verka i Henry Lönnfors ateljé åren 2021–2023.

Ordförande för Konstföreningen i Åbo Jaakko Ossa är glad att föreningen kan årligen stöda och möjliggöra lokala bildkonstnärernas arbete. Han prisar också mångsidigheten och den höga kvaliteten på ansökningar som tog emot i år. Årets stipendier var lediganslagna under perioden 15.3–15.4.2022 och Konstföreningen mottog 40 ansökningar inom utsatt tid. Konstföreningens stipendier lediganslås igen våren 2023.

*
Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry grundades år 1891 för att främja utövandet av och förståelsen för konst i Egentliga Finland, samt upprätthålla konstsamlingen. Sedan 1904 har Åbo konstmuseum i Puolalaparken axlat det här ansvaret. Konstmuseet byggdes av bröderna Ernst och Magnus Dahlström som donerade Konstföreningens museiverksamhet till Åbo stad.

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 och förvaltar idag mer än 400 fonder. Stiftelsen bidrar årligen med 15–20 miljoner euro i pris, stipendier och understöd riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur.

Ytterligare information

museichef Kari Immonen
040 6323 377 / 044 3122256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Följ oss i sociala medier