Nu

Michael Schilkin feat. Lotta Mattila

11.6.–12.9.2021
Temporär

Maria Stereo

11.6.–12.9.2021

Marco A. Castillo

Generación
11.6.–12.9.2021

Några ord om att samla

Fr.o.m. 7.7.2020
Kauko Lehtisen maalaus Leipiä pöydällä
Samling

Kommande

Royal Salute

1.10.2021–9.1.2022
Temporär

Axel Straschnoy

Permtidens massutdöende
1.10.–14.11.2021

Aurora Reinhard

Neverfull
19.11.2021–9.1.2022