Skip to main content

publicerad 20.1.2023

Jenni Rope: Runda möjligheter

Åbo konstmuseum, Studio 3.2 – 26.3.2023

Välkommen på pressvisning to 2.2.2023 kl. 11 till Åbo konstmuseum (Auragatan 26).
Konstnären är närvarande vid evenemang.

Vernissage torsdag to 2.2.2023 kl. 17–19.

Jenni Ropes verk söker inspiration i naturens rytmer och slumpmässiga former. Hennes verk baserar sig på en intuitiv process: Då målningsunderlagen skärs upp hittar de sin form som av sig själv, och dessa former antyder vad som borde målas på dem. Verken föreställer slingor, virvlar, bågar och repetitiva penseldrag, från vilka man kan förnimma hur meditativt och njutbart det har varit att måla dem. Känslan av rörelse som linjerna och färgerna förmedlar och deras fluiditet påminner om dans eller musik.

Runda möjligheter leker med organiska former och målningens rumsliga dimension. Formskurna målningar, mobiler, video och ljud har frigjorts i utställningslokalen och skapar tillsammans olika sätt att betrakta och tolka den flersensoriska växelverkan mellan de olika elementen. Allt byggs upp lager på lager, vilket syns både i penseldragen och utrymmets och verkens scenerier. Verken lockar oss till rörelse, att stanna upp och uppleva utrymmet ur olika perspektiv. Man kan känna sig som en aktiv del av installationen, inte endast som en betraktare. Medan man vilar på sittplatsen i skumplast kan man också delta i den gemensamma leken genom verkens namn. Namnen baserar sig på olika igenkännliga sinnesintryck och iakttagelser, och de ger scenerierna ett ytterligare, läckert och fantasifyllt lager.

Jenni Rope (f. 1977) utmanar i sitt arbete bildkonstens och formgivningens gränser, och undersöker det abstrakta utrymmet mellan målning och skulptur. Hon har arbetat med bildkonst, mönsterdesign, bokdesign och offentliga konstprojekt redan långt innan hon utexaminerades från Bildkonstakademin 2022. Rope har flitigt ställt ut sina verk både i Finland och utomlands, och hon har dessutom designat mönster för flera finländska designföretag. Hennes senaste offentliga konstverk offentliggörs i början av året i Nurmijärvi. Konstnären bor och arbetar i Helsingfors.

Utställningen stöds av Museiverket.

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
+358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
abokonstmuseum.fi

jennirope.com

Följ oss i sociala medier