Åbo konstmusei vänner

Åbo Konstmusei Vänner ry

Vänners samling

AKTUELLT

Medlemsbrev, hösten 2021

BLI MUSEIVÄN

Medlemsförmåner
  • gratis inträde till Åbo konstmuseums utställningar
  • inbjudningar till konstmuseets vernissager
  • inbjudningar till Åbo Konstmusei Vänner ry’s egna tillställningar
  • 10 % rabatt vid inköp av produkter i Åbo konstmuseets museibutik
  • medlemsbrev 2-3 gånger årligen

KONTAKTINFORMATION