Åbo konstmusei vänner

Åbo Konstmusei Vänner ry

Vänners samling

AKTUELLT

Inställda evenemang
Konstresa till Mariehamn 5.–6.9.2020
Läs mer (på finska)
Konstresa till Madrid 18–22.10.2020
Läs mer (på finska)

BLI MUSEIVÄN

Medlemsförmåner
  • gratis inträde till Åbo konstmuseums utställningar
  • inbjudningar till konstmuseets vernissager
  • inbjudningar till Åbo Konstmusei Vänner ry’s egna tillställningar
  • 10 % rabatt vid inköp av produkter i Åbo konstmuseets museibutik
  • medlemsbrev 2-3 gånger årligen

KONTAKTINFORMATION