Skip to main content

Åbo konstmusei vänner

Åbo Konstmusei Vänner ry

AKTUELLT

Medlemsbrev, hösten 2023

KOMMUNIKATION

BLI MUSEIVÄN

Medlemsförmåner
  • gratis inträde till Åbo konstmuseums utställningar
  • inbjudningar till konstmuseets vernissager
  • inbjudningar till Åbo Konstmusei Vänner ry’s egna tillställningar
  • 10 % rabatt vid inköp av produkter i Åbo konstmuseets museibutik (förutom produkter som finns på säljkontot)
  • medlemsbrev 2-3 gånger årligen

KONTAKTINFORMATION