Skip to main content

För skolor och daghem

TIPS FÖR BESÖKET

  • Självständiga gruppbesök i museet är möjliga endast under museets öppethållningstid.
  • Vänligen meddela museets info om ert besök på förhand: info@turuntaidemuseo.fi / 040 6323 378. Vi begränsar antalet grupper i museet, så ta på förhand reda på om det finns rum för er grupp.
  • Meddela gruppstorleken till museets kassa då ni anländer. Väskor lämnas i museets förvaringsskåp (det finns polletter vid museet).
  • Hela skolklassen kan besöka museet på en gång, men om gruppen är stor lönar det sig att gå runt i mindre grupper. Minns att eleverna alltid är på lärarens ansvar under hela museibesöket.
  • Man kan vid behov låna skrivunderlag från museet.
  • Beakta våra aktuella corona-anvisningar: kom till museet endast om du är frisk, vi rekommenderar användning av handdesinfektionsmedel och upprätthållande av säkerhetsavstånd till andra och till konstverken.

FÖR LÄRARE

Utställningar

GUIDNINGAR

PRIS

Inträdet är gratis för alla under 16-åringar, elever från gymnasium eller yrkesskolor bosatta i Åbo, samt för lärare som följer med gruppen. Biljettpriset för andra studerande är 8 €.

Fyll i blanketten nedan för att boka en guidning eller kontakta museets info: +358 40 6323 378 (ti–fre 11–19, lö–sö 11–17) eller info@turuntaidemuseo.fi. Det lönar sig att boka ca en vecka på förhand.

Mer information om museets publikarbete och guidningar för skolor, kontakta museilektor Elli Liippo: 040 359 0087 / elli.liippo@turuntaidemuseo.fi

Boka en guidning

UPPLEVELSESTIGEN

BILDANALYS

DIGITALT MATERIAL

NÅGRA ORD OM ATT SAMLA
MICHAEL SCHILKIN feat. LOTTA MATTILA