För skolor och daghem

TIPS FÖR BESÖKET

  • Självständiga gruppbesök i museet är möjliga endast under museets öppethållningstid.
  • Vänligen meddela museets info om ert besök på förhand: info@turuntaidemuseo.fi / (02) 2627 100. Vi begränsar antalet grupper i museet, så ta på förhand reda på om det finns rum för er grupp.
  • Meddela gruppstorleken till museets kassa då ni anländer. Väskor lämnas i museets förvaringsskåp (det finns polletter vid museet).
  • Hela skolklassen kan besöka museet på en gång, men om gruppen är stor lönar det sig att gå runt i mindre grupper. Minns att eleverna alltid är på lärarens ansvar under hela museibesöket.
  • Man kan vid behov låna skrivunderlag från museet.
  • Beakta våra aktuella corona-anvisningar: kom till museet endast om du är frisk, vi rekommenderar användning av handdesinfektionsmedel och upprätthållande av säkerhetsavstånd till andra och till konstverken. Användning av ansiktsmask krävs fortfarande.

FÖR LÄRARE

Utställningar

GUIDNINGAR

PRIS

Boka en guidning

UPPLEVELSESTIGEN

BILDANALYS

Boka en guidning

UPPGIFTER OCH UTSTÄLLNINGSTEXTER

Material på webben