Skip to main content

publicerad 21.3.2023

Sandra Kantanen: Smokeworks

Åbo konstmuseum, Studio 31.3 – 21.5.2023

Välkommen på pressvisning to 30.3.2023 kl. 11 till Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Konstnären är närvarande vid evenemang.

Vernissage torsdag 30.3 kl. 17–19.

I sina verk granskar Sandra Kantanen fotograferandets grundläggande karaktär och hur man bygger upp ett landskap. Ett centralt tema för hennes produktion är gränsen mellan det verkliga och det ideala. Hennes fotografier är som estetiska resor i en illusionsvärld och ett landskap som inte existerar i verkligheten.

Smokeworks-serien fotograferades åren 2016–2021 i skogarna nära Kantanens hem i Hangö. Den finländska naturen – tyngd av nationalromantikens landskapsmåleri – var till att börja med ett svårt motiv för Kantanen, som var van vid mer exotiska fotograferingsplatser. Till slut hittade hon ett sätt att närma sig ämnet genom områdets krigshistoria. Då man bor i Hangö stöter man med jämna mellanrum på resterna och minnena från kriget, och det finns fortfarande bomber från den ryska ockupationen på udden från 1940-talet. Kantanen började iscensätta skogen med färgade rökbomber under olika årstider, som en påminnelse om historien som platsen och enskilda träd bär på. Bilderna har på ett oväntat sätt blivit väldigt aktuella, med tanke på vad som hänt den senaste tiden, och tankarna kring riskerna för krig i dagens värld.

I sina fotografier använder Kantanen måleriets språk för att betona fotografens aktiva roll i skapandeprocessen och för att ifrågasätta åtskillnaden mellan de två uttryckssätten. Hennes visuella tänkande har påverkats särskilt av asiatiska traditioner inom landskapsmåleri och österländsk filosofi, med vissa element som också påminner om romantiskt måleri. I Kantanens verk fungerar röken som en slags tredimensionell färg, som synliggör något osynligt och transcendentalt. Å andra sidan understryks bildernas och landskapets konstgjorda natur med bildernas många lager och digitalt tänjda pixlar, som liknar rinnande målarfärg. Penseldragen liknar då pixelfel, som medvetet försöker störa oss då vi betraktar bilden och stävar efter det flyktiga idealet.

Sandra Kantanen (f. 1974 i Helsingfors) utexaminerades som fotograf från Konstindustriella högskolan i Helsingfors år 2003 och har studerat kinesiskt landskapsmåleri i Peking. Idag är hon en av de mest kända fotograferna inom Helsinki School, och hennes prisbelönta verk ses oftast utanför Finland. Under våren kan man också se Kantanens produktion i Ekenäs på museet för samtidskonst Chappe.

Utställningen stöds av Svenska kulturfonden och Museiverket.

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
+358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
abokonstmuseum.fi

sandrakantanen.com

Följ oss i sociala medier