Guidningar

GUIDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN

På svenska

den första och tredje söndagen i varje månad kl. 15.

På finska

söndagar kl. 13, 13.30, 14 och 14.30

GUIDNINGAR PÅ BESTÄLLNING

Distans- och temaguidningar

Konstens hus
Minnestimmen

MInnestimmen

Manual för Minnestimmen

Guidningarnas pris

BOKNINGAR

Boka en guidning
Guidningar för skolor och daghem