Guidningar

GUIDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN

På svenska

den första och tredje söndagen i varje månad kl. 15 och 15.30.

På finska

söndagar kl. 13, 13.30, 14 och 14.30

GUIDNINGAR PÅ BESTÄLLNING

  • Konstens hus: Åbo konstmuseum öppnades år 1904, och är därmed Finlands nästäldsta konstmuseum. Under guidningen får vi höra om museibyggnadens historia, och bekanta oss med dess arkitektur.
  • Fråga mer om olika alternativ.

GUIDNINGARNAS PRIS

Guidningar för skolor och daghem

BOKNINGAR

Boka en guidning