Skip to main content

publicerad 8.4.2020

Åbo konstmuseum permitterar en del av sin personal

Åbo konstmuseum permitterar en del av sin personal i syfte att minimera de inkomstförluster som coronakrisen orsakar. Största delen av museipersonalen permitteras för tiden 4.5–2.6.2020. De arbetstagare som inte permitteras svarar för de för verksamheten kritiska arbetena och för museet säkerhet medan undantagstillståndet gäller. Enligt museichef Kari Immonen strävar man efter att på detta sätt trygga museets ekonomiska verksamhetsförutsättningar i den osäkra situationen. Huvudman för museet är Konstföreningen i Åbo och ungefär hälften av finansieringen är självfinansiering.

Åbo konstmuseum har varit stängt sedan 17.3.2020. Under de exceptionella förhållandena har museipersonalen utvecklat nya idéer för servicen för allmänheten och avgiftsfritt erbjudit en stor mängd konstrelaterat material digitalt, bland annat guidningar på Instagram och olika slags material på webben. Bakom de stängda dörrarna uppgörs också långsiktiga planer för utställningar och evenemang, utförs kommunikation, arkivarbete och uppgifter som gäller konstsamlingen samt underhållsarbeten både i museet och konstlagret. Servicen för allmänheten och utställningsarbetet utgör endast cirka 30 procent av allt museiarbete, som till stor del är osynligt expertarbete bakom kulisserna, utom synhåll för besökarna.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256

Följ oss i sociala medier