Skip to main content

publicerad 22.1.2020

Upptäcktsfäder: Lars Göran Johnssons samling 24.1.-17.5.2020

Åbo konstmuseum 24.1 – 17.5.2020

Pressinformation torsdag 23.1.2020 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo). Utställningen presenteras av konstsamlare Lars Göran Johnsson och museichef Kari Immonen.

Vernissage torsdag 23.1.2020 kl. 18–20. Välkommen!

Upptäcktsfärder presenterar med. och kir. dr Lars Göran Johnssons (f. 1930, Tammerfors) donationssamling på drygt 500 verk genom att ta fasta på dess centrala delområden. Utställningen, som är exceptionellt omfattande och fyller museets båda våningar, lyfter fram modernismens klassiker och de främsta namnen inom den nordiska nutidskonsten.

Den djärva och mångfasetterade utställningshelheten speglar donatorns personlighet och berättar också om hans olika levnadsskeden och hans intresse för tidens aktuella fenomen. Sina första konstanskaffningar gjorde Johnsson i början av 1950-talet, men han berättar att han upplevt sig som konstsamlare först under de senaste tio åren. Konstanskaffningarna har framförallt motiverats och orsakats av estetisk njutning. Genom alla decennierna har Johnssons hjärta klappat varmt för den icke-föreställande konsten och särskilt konkretismen i sina olika former står honom nära. En av samlingens fixstjärnor är Matti Kujasalo som fått sällskap av bland annat svensken Jesper Nyrén och den amerikanske klassikern Harvey Quaytman.

På utställningen visas också verk av betydelsefulla inhemska konstnärer, till exempel Birger Carlstedt, Juhani Harri, Greta Hällfors-Sipilä, Ismo Kajander, Olli Lyytikäinen och Silja Rantanen. Nordiska inslag är bland annat Olle Bærtling, Jens Fänge och Frida Orupabo. Under 2000-talet har Johnsson framförallt inköpt målningar av unga expressionister, vilket skapar en intressant kontrast till samlingens i övrigt återhållsamma allmänintryck. Denna riktning representeras på utställningen bland annat av Johanna Ehrnrooth, Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Anna Retulainen, Jyrki Riekki och Janne Räisänen.

Johnsson är intresserad av konsten under brytningstider och har på senaste tid vidgat sitt perspektiv till att omfatta också den nutida fotokonsten och skulpturkonsten. Av de finländska fotokonstnärerna är bland annat Ulla Jokisalo och Esko Männikkö väl företrädda i samlingen och till de nyaste anskaffningarna hör amerikanen Grey Crawfords arkitekturfotografier. Johnssons passionerade intresse för konsthistoria och arkitektur kommer också till synes i många andra verkanskaffningar från olika tider.

Lars Göran Johnssons samling, som donerades till Åbo konstmuseum år 2016, hör till de mest betydelsefulla, alltjämt växande privata samlingarna i vårt land. Den omfattande donationen förstärker Åbo konstmuseums fokuseringar på nordisk konst men öppnar också utblickar mot den amerikanska och mellaneuropeiska konsten. Trots att Upptäcktsfärder presenterar över 150 verk måste en stor del av den digra samlingen vänta på kommande utställningar.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
tel. +358 2 2627 099 / + 358 44 312 2256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Följ oss i sociala medier