Skip to main content

Konstföreningen

Konstföreningen i Åbo

Samlingen

ÅRSMÖTET 2024

Aktuellt

Stipendier

Konstföreningen i Åbo rf:s styrelse

  • Jaakko Ossa, ordförande
  • Christel von Frenckell-Ramberg, viceordförande
  • Rachel Nygård-Taxell, skattmästare
  • Heini Aho
  • Ilpo Lahti
  • Marie-Sofie Lundström
  • Mirja Pitkänen
  • Kari Immonen, föredragande

Kontakt­information