Konstföreningen

Konstföreningen i Åbo

SamlingenStipendier

ÅRSMÖTET

EXTRAORDINARIE ÅRSMÖTE

Konstföreningen i Åbo rf:s styrelse

  • Jaakko Ossa, ordförande
  • Christel von Frenckell-Ramberg, viceordförande
  • Rachel Nygård-Taxell, skattmästare
  • Ilpo Lahti
  • Marie-Sofie Lundström
  • Mirja Pitkänen
  • Kari Immonen, föredragande
  • Christian Hoffmann, sekreterare

Kontakt­information