Skip to main content

publicerad 18.5.2020

Konstföreningen i Åbo stöder aboensiska bildkonstnärer med nästan 60 000 euro

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. Denna vår beviljade föreningen extra anslag för att stöda bildkonstnärer vars arbetsmöjligheter försämrats eller vars utkomst äventyrats på grund av corona-krisen. Totalt utdelades nu 57 500 euro till 19 konstnärer.

Konstföreningen beviljade 10 000 euro ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond till Antti Jussila och 10 000 euro ur Helena Bruuns fond till Saara Ekström. Dessutom beviljade föreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat i Henry Lönnfors ateljé under åren 2018–2020.

Tretton konstnärer fick ett corona-stöd på 2 000 euro ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond: Jussi Haro, Elina Helkala, Sara Ilveskorpi, Sanna Kananoja, Ulla Kudjoi, Tiina Majabacka, Milja-Liina Moilanen, Heli Mäki-Arvela, Johanna Naukkarinen, Umppa Niinivaara, Eeva-Maija Pulkkinen, Elina Ruohonen och Sebastian Ziegler.

Residensbidraget på 500 euro för internationella residensvistelser gavs till Reija Palo-oja, Jarkko Rantanen och Rosa Helin. Dessutom beviljades Helin ett resebidraget på 1 000 euro.

I år ansökte 68 konstnärer eller arbetsgrupper om bidrag inom utsatt tid. Nästa gång kan Konstföreningens stipendier sökas våren 2021.

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys grundades år 1891 för att främja konstintresset, förståelsen för konst och konstutövandet i Egentliga Finland samt för att upprätthålla en konstsamling. Ansvarig för verksamheten har varit Åbo konstmuseum, som sedan 1904 funnits på Puolalabacken. Bröderna Ernst och Magnus Dahlström lät bygga huset och donerade det till Åbo stad att brukas för Konstföreningens konstmuseiverksamhet.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256
www.turuntaidemuseo.fi

Följ oss i sociala medier