Skip to main content

publicerad 16.03.2020

Konstföreningen i Åbo delar ut stipendier till aboensiska bildkonstnärer

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten.Under tiden 16.3.–16.4.2020 kan följande stipendier sökas: 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 10 000 euro ur Helena Bruuns fond. Årets exceptionellt stora stipendium firar 100-årsjubileet för Helena Bruuns födelse.

Dessutom delar Konstföreningen ut fem resestipendier på 1 000 euro samt sex månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.

Resebidrag kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställningar, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

Webbansökan finns på museets webbsida turuntaidemuseo.fi/sv/stipendier under ansökningsperioden 16.3.-16.4.2020. Webbansökan stängs den sista ansökningsdagen kl. 23:59.

Ansökan kan också lämnas in per post. Ansökan och dess bilagor måste lämnas in senast 16.4.2020 kl. 19 till Åbo konstmuseum, Aurakatu 26, 20100 Åbo. Ansökningsformuläret kan laddas ner från museets websida eller fås i Åbo konstmuseums kassa.

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys grundades år 1891 för att främja konstintresset, förståelsen för konst och konstutövandet i Egentliga Finland samt för att upprätthålla en konstsamling. Ansvarig för verksamheten har varit Åbo konstmuseum, som sedan 1904 funnits på Puolalabacken. Bröderna Ernst och Magnus Dahlström lät bygga huset och donerade det till Åbo stad att brukas för Konstföreningens konstmuseiverksamhet.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256

Följ oss i sociala medier