Skip to main content

Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Rekisterin pitäjä

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. / Turun taidemuseo
Aurakatu 26, 20100 Turku
sähköposti: info@turuntaidemuseo.fi
puh. 040 6323 378
Y-tunnus 0217567-2

Tietosuoja

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)

 

1. Rekisterin pitäjä

Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. / Turun taidemuseo
Aurakatu 26, 20100 Turku
sähköposti: info@turuntaidemuseo.fi
puh. 040 6323 378
Y-tunnus 0217567-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Turun taidemuseon markkinoinnista ja viestinnästä vastaava amanuenssi Annina Sirén

3. Rekisterin nimi

Turun taidemuseon asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Turun taidemuseon omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • titteli
  • yhteystiedot
  • käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, lehdistön edustaja, uutiskirjeen tilaaja)
  • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)
  • museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. vuorotteluvapaalla, sijainen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Turun taidemuseon ulkopuolelle.

8. Tietojen luovutus / mihin tietoja voidaan antaa?

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, Google Analyticsin tai Dropboxin yhteydessä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Turun taidemuseon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain työntekijälle myönnetyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Turun kaupunki.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Evästeiden käyttö Turun taidemuseon verkkosivuilla

Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

Käytämme nettisivuillamme ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikkaa ja niiden mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Näitä ovat mm. Google Analytics.

Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.