Skip to main content

publicerad 2.6.2022

Liinu Grönlund & Okku Nuutilainen: Observe these words

Åbo konstmuseum, Mörkrum 10.6 – 28.8.2022

Välkommen på pressvisning torsdagen 9.6.2022 kl. 11 till Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Konstnärerna är närvarande vid evenemanget.

Utställningen är öppen för inbjudna gäster torsdagen 9.6.2022 kl. 13–19.

De små utrotningshotade groddjuren lever sitt liv i terrarier som forskarna byggt för dem. Det naturliga och det konstgjorda, det förlorade och det kommande är samtidigt närvarande. Borde man kämpa emot världens förutspådda undergång eller låta sig svepas med av skildringen av apokalypsen? Hurdana verkligheter och framtider bygger vi upp inuti våra huvuden och utanför dem?

Liinu Grönlund och Okku Nuutilainen har under flera år följt forskare och intresserade amatörer som specialiserat sig på att ta hand om utrotningshotade grodor. Observe these words (2020) inspelades på grodforskningsenheten vid djurgården i Paignton, England. Där lever grodorna, som fångats i naturen, i sina små konstgjorda miniatyrvärldar som en del av den ordning som människan skapat. Den poetiska dokumentärfilmen granskar den värld som håller på att försvinna och den framtid som väntar djurarterna. Den långsamt framskridande essäliknande berättelsen erinrar stilmässigt om ett meditativt samtal, där budskapet om frihet, ett liv i stunden och en bekymmersfri framtid möter grodornas konstgjorda och reglerade livsmiljö. Verket granskar människans sätt att förhålla sig till och identifiera sig med djuren samt människans plats i vår tid, då vi står inför en ny epok, antropocenen, och en ekokris. ”Day by day you detach more from all things around you. Your memories are fading”, säger en rogivande berättarröst. Detta tycks gälla för såväl grodorna som människorna i nuläget.

Liinu Grönlund (f. 1984) och Okku Nuutilainen (f. 1981) arbetar med rörlig bild både var för sig och som ett arbetspar. Motivet för deras verk har ofta varit en djurart. Observe these words är deras första gemensamma verk, och för närvarande arbetar de med en längre dokumentärfilm om samma tema. Både Grönlund och Nuutilainen har studerat vid Bildkonstakademin och vid Aalto-universitetets avdelning för filmkonst, Grönlund på linjen för dokumentärfilm och Nuutilainen på filmklippningslinjen.

Grönlunds och Nuutilainens arbete stöds av stiftelsen Koneen Säätiö.

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
+358 50 3568 800 / annina.siren@turuntaidemuseo.fi
abokonstmuseum.fi

Följ oss i sociala medier