Skip to main content

publicerad 2.6.2022

DEN MODERNA KVINNAN

Åbo konstmuseum 10.6 – 28.8.2022

Välkommen på pressvisning torsdagen 9.6.2022 kl. 11 till Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Museichef för Ateneum konstmuseum Marja Sakari är närvarande vid evenemanget.

Utställningen är öppen för inbjudna gäster torsdagen 9.6.2022 kl. 13–19.

 

Den moderna kvinnan presenterar Helene Schjerfbecks (1862–1946), Ellen Thesleffs (1869–1954), Sigrid Schaumans (1877–1979) och Elga Sesemanns (1922–2007) banbrytande roller i den finländska konsten vid tiden för sekelskiftet 1900 och under seklets första decennier. Utställningen fokuserar på den moderna kvinnans roll i tidens samhälleliga, politiska och kulturella förändringar. Den granskar också kvinnans möjligheter att i det dåtida Finland skapa sin egen karriär som konstnär. Temana anknyter till diskussionen om kvinnans ställning och möjligheter, frågor som fortfarande är aktuella och viktiga i hela världen.

”Den konst som skapats av kvinnor har haft – och har – en viktig roll i Finlands konsthistoria. Inom konstfältet har kvinnorna verkat vid sidan av männen i många genrer: som konstnärer, kritiker och lärare, som konstindustriella designers och hantverkare, som författare och poeter. De fyra konstnärer som valts till utställningen förenas också av denna multidisciplinaritet, och alla fyra skapade en egen, lång karriär som bildkonstnärer. De planerade också från första början sin yrkeskarriär på ett målmedvetet och strategiskt sätt. De siktade uttryckligen på att bli professionella konstnärer trots att konsten på den tiden mera sågs som något kvinnor kunde ha som hobby än som seriöst yrke”, berättar utställningens kurator Anu Utriainen, specialforskare vid Konstmuseet Ateneum.

De talrika verken av Schjerfbeck, Thesleff, Schauman och Sesemann i våra mest betydelsefulla konstmuseers samlingar vittnar om att deras konst också uppskattades, trots de utmaningar som de mötte. Kvinnorna var ovanligt internationellt inriktade, de reste omkring och de målade hela livet. De nya miljöerna inspirerade till nya sätt att se och återge världen och dess gång. Samhälleliga, politiska och kulturella förändringar återspeglades i den konst de skapade: i 1900-talskonstnärernas bilder uppenbarade sig en modern kvinna som trotsade de äldre generationernas förväntningar och själv bestämde om sin karriär och valde riktning för sitt privatliv.

Den moderna kvinnan är en del av Konstmuseet Ateneums mångåriga projekt och har under projekttiden visats, med olika betoningar, bland annat i New York, Stockholm, Uleåborg, Tokio och Köpenhamn. Den helhet som nu presenteras i Åbo är en uppdaterad version av vandringsutställningen som kuraterades av Anu Utriainen. Utställningen presenterar över 50 verk ur samlingarna vid Konstmuseet Ateneum/Finlands Nationalgalleri och har kompletterats med verk ur Åbo konstmuseums egna samlingar. Den är producerad i samarbete med Konstmuseet Ateneum/Finlands Nationalgalleri, och genomförandet i Åbo har planerats av Ilona Mäki.

Ytterligare information
museiassistent Ilona Mäki
anna-ilona.maki@turuntaidemuseo.fi

museichef Kari Immonen
044 312 2256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
åbokonstmuseum.fi

Följ oss i sociala medier