Skip to main content

publicerad 24.2.2021

Antti Jussila är Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat för 2021-2023

Styrelsen för Konstföreningen i Åbo, som är Åbo konstmuseums huvudman, har valt bildkonstnären Antti Jussila till Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat 2021–2023. Jussila får disponera vindsateljén i Puolalaparken kostnadsfritt under åren 2021–2023.

Konstföreningens ordförande Jaakko Ossa konstaterar, att Jussilas verksamhet och produktion på ett insiktsfullt sätt speglar den utveckling som skett inom bildkonsten. Denna klarsynthet och djärva närvaro i tiden bör också Konstföreningen uppmuntra och möjliggöra.

Antti Jussilas (f. 1979) konstnärliga arbete bygger ofta på samarbete och är multimedialt. Jussila har gjort experimentella filmer, installationer, föreställningar och musik i olika ensembler. I verkens teman kombineras vardagen ofta med sci-fi, fantasi, det ogripbara i våra uppfattningar och estetiska återvändsgränder. Jussila arbetar för närvarande aktivt i konstnärsgrupperna MSL, Anna Breu och Mörkrum. Gruppernas verk har utställts till exempel i Salon de Normandy by The Community i Paris, i CCA Derry-Londonderry, i gallerierna SIC och Sorbus, 1646 i Haag, Manifesta 10 (On Board) i S:t Petersburg och Åbo konstmuseum. Jussila avlade examen som bildkonstnär vid Åbo Konstakademi år 2007 och har aktivt påverkat konstfältet i Åbo genom Arte ry:s verksamhet.

Mitt arbete inom olika kollektiv har i huvudsak ägt rum i tillfälliga lokaliteter. Det är fint att få förfoga över en långtidsarbetsplats där jag kan koncentrera mig enbart på mitt eget arbete, i synnerhet i en tid då många konstnärers professionella självkänsla ställs på prov. Nu går det bra att arbeta vidare. I mina pågående projekt fördjupar jag mig i fm-syntesen, arkivmaterial från min ungdomstid på 90-talet samt snickerier”, berättar Jussila.

Jussila är den sjätte ateljéstipendiaten. Kati Immonen, Hanna Seppänen, Erkki Nampajärvi, Nestori Syrjälä och Hertta Kiiski har tidigare arbetat i ateljén. Henry Lönnfors ateljé inrättades i enlighet med Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare Henry Lönnfors (1939–2004) testamentsdonation år 2004. Ateljén i Bostads Ab Albatross i Puolalaparken ingår i Henry Lönnfors fond, som ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Styrelsen för Konstföreningen i Åbo utser en stipendiat vart tredje år på basis av ansökningar. Alla bildkonstnärer kan ansöka. I år ansökte 34 konstnärer om stipendiet.

Ytterligare information

museichef Kari Immonen
(02) 2627 099 / 044 3122256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Antti Jussila
050 5305700
anttixjussila@gmail.com
www.anttijussila.eu/

Följ oss i sociala medier