Skip to main content

publicerad 21.9.2021

ROYAL SALUTE

Åbo konstmuseum 1.10.2021 – 9.1.2022

Välkommen på pressvisning to 30.9.2021 kl. 11 till Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson, Åbo konstmuseums chef Kari Immonen och äldre amanuens Christian Hoffmann presenterar utställningen.

 Utställningen är öppen för inbjudna torsdag 30.9 kl. 13–19.

 

En kunglig salut från vårt västra grannland! Royal Salute presenterar europeisk och svensk konst från fem sekler ur samlingarna vid Nationalmuseum i Stockholm. I utställningen ingår målningar, skulpturer och keramik samt nutida fotografier på medlemmarna i det svenska kungahuset. Helheten omfattar drygt 50 verk och tar avstamp i renässansen och går via barocken, rokokon och nyklassicismen vidare till 1900-talets början och millennieskiftet. Representerade är också stora namn inom konsthistorien vars verk sällan kunnat ses i vårt land, bland annat Adriaen de Vries, Cranach, Rubens, Boucher och Manet samt svenska klassiker som Roslin, Sergel och Carl Larsson.

Royal Salute är en mångsidig tidsresa genom den västerländska konsthistorien men belyser också dess inramning, det vill säga Europas politiska och kulturella historia. Den åskådliggör hur den nationella konsten formats i den smältdegel där internationella intryck från olika håll blandades. Dessutom visar den hur arvet efter regenterna under den svenska tiden, till exempel Gustav II Adolf, Kristina och Gustav III, fortlever i det finska samhället. I helheten ingår också flera konstverk som varit i de svenska regenternas ägo, bland annat den av Gustav Vasa anskaffade målningen Lucretia av Lucas Cranach d.ä., italienska fajansföremål som tillhört drottning Kristina och Gustav III:s målningar av Rembrandt, varav en del senare klassificerats som mästarens ateljéarbeten.

Motiv från antikens färgstarka gudasagor och berättelser, mästerligt utförda kompositioner med symbolisk innebörd, pompösa representationsporträtt och intima interiörer berättar om sin egen tids värdegrunder och stilideal liksom också genrebilderna, de urbana motiven och bygdelandskapen från realismens tid under senare hälften av 1800-talet. En del av verken är konkreta påminnelser om möten mellan olika folk i Europa, till exempel de stora bronsskulpturer som på 1600-talet kom till Sverige som krigsbyten från Prag och Danmark.

Utställningen Royal Salute är producerad i samarbete med Nationalmuseum och planerad för Åbo konstmuseum på basis av konceptet för Nationalmuseums vandringsutställning Sex sekler av samtid. I anslutning till utställningen arrangeras under hösten en serie digitala visningar där experter från olika områden ger intressanta bakgrunder till utställningens teman.

Nationalmuseums samlingar, som öppnades för allmänheten år 1866, är de största i Norden och hör till de mest betydande i hela Europa i fråga om dimensionerna bredd och tid. Museets kärna är de svenska kungliga samlingarna, som utökats alltsedan 1500-talet. Med dessa samlingar som utgångspunkt inrättades år 1792 ett statligt konstmuseum kallat kungligt museum, Kongl. Museum på Stockholms slott, som öppnades för allmänheten 1794, bara ett år senare än Louvren. Nationalmuseum är ett av de äldsta offentliga konstmuseerna i Europa. Förutom bildkonst omfattar samlingarna också en vid skala av konsthantverk och konstindustri från olika tider och kulturer.

Ytterligare information

äldre amanuens Christian Hoffmann
+ 358 40 6323 375 / christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi

museichef Kari Immonen
+ 358 44 312 2256 / kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Följ oss i sociala medier