Skip to main content

publicerad 22.1.2020

Satu Rautiainen: Village Bohemian 24.1.-22.3.2020

Åbo konstmuseum, Studion 24.1 – 22.3.2020

Pressvisning torsdag 23.1.2020 kl. 11 och vernissage torsdag 23.1 kl. 18–20 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!

Satu Rautiainen arbetar i huvudsak med vatten- och oljefärger på papper. Hennes akvareller i stort format vidareutvecklar akvarellmålningens traditioner och återger ofta symboliska rum inuti rum. Fastän huvudvikten bibehålls vid målningens tvådimensionalitet har Rautiainens utställningshelheter på senaste tid närmat sig installations- och textilkonsten. En på papper målad helhet kan vid första anblicken erinra om ett rum som är inrett med textiler eller tapeter. Ibland klistrar Rautiainen också papper på skivor eller förenar sina målningar med möbler. Förutom penseldrag utnyttjar hon också schabloner med vilka hon trycker in färger i målningsgrunderna.

Village Bohemian granskar det dekorativa och det primitiva, det ytliga och det djupsinniga.  I de rum som Rautiainen skapar bor en för betraktaren osynlig men karaktärsstark figur som av målarfärgerna bygger upp kompositioner, kojor och olika slags strukturer i syfte att begrunda och ifrågasätta livets mening. Utställningsdelarna är också fragment ur konstnärens eget liv, vilka hon bygger upp runtomkring sig genom att måla på papper. I formspråket kan man se arketyper och symboler, till exempel byggklossar för barn, delar av murar samt formklippta buskar och träd.

Utställningen rör sig i gränstrakterna mellan galenskap, förnuft och lek och är en eloge till konstnärer som Rautiainen beundrar, Enni Idi och Kati Sinenmaa och andra självlärda ITE- och livsstilskonstnärer, till deras engagemang och helhetsinriktade verksamhet. Rautiainen själv länkar sina målningar till olika företeelser i samhället, till utstötthet, hemlöshet och melankoli men också till frihet och en brinnande känsla för att skapa. Tanken på en återvändo till handarbetets rötter tilltalar henne. Genom att balansera på gränserna mellan konstindustri, hantverk och bildkonst kan hon samtidigt både läsa och omskriva kvinnornas historia med utgångspunkt i kvinnligheten och måleriet.

Bildkonstnären Satu Rautiainen (f. 1982) bor och arbetar i Helsingfors. Hon avlade examen vid Bildkonstakademin 2008 och har därefter aktivt hållit utställningar och varit verksam i olika konstnärsledda grupper. Verk av henne finns bl.a. på Statens konstmuseum, Kiasma, EMMA och Helsingfors stadsmuseum samt i Saastamoisen säätiös och Wihuris konststiftelses samlingar. Förutom för måleri intresserar sig konstnären också för textiler och textilplanering.

Utställningen har fått understöd av Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Centralen för främjande av visuell konst (VISEK).

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
tel. +358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
saturautiainen.blogspot.com

Följ oss i sociala medier