Skip to main content

publicerad 1.11.2022

Dahlström Eminentia -priset år 2022 till Juha Joro

Det åboländska konstnärspriset för förtjänstfullt konstnärligt livsverk delas nu ut för andra gången.

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltar Åbo konstmuseum, har tilldelat Dahlström Eminentia-priset år 2022 till bildkonstnären Juha Joro. Priset, som vart tredje år delas ut till en konstnär som är verksam i Åbo för förtjänstfullt konstnärligt livsverk, delas nu ut för andra gången. Utöver prissumman på 15 000 euro ingår en utställning som ordnas i Åbo konstmuseums Studio år 2024.

Juha Joro (f. 1957) är känd för sina stämningsfulla verk som ofta behandlar teman som berör tidens gång och upplevelsen av tystnad. Hans uttrycksmedel har varit blandteknik, konstgrafik och de två senaste decennierna även fotobaserade uttryck. Under sin långa karriär har Joro påverkat det inhemska bildkonstfältet som konstnär, konstgrafiklärare vid Åbo ritskola, ordförande för Åbo konstgrafiker r.f. samt styrelsemedlem i Finlands Konstgrafiker r.f. och i Konstföreningen i Åbo. Han har hållit ett trettiotal separatutställningar och ett stort antal grupputställningar. År 2019 beviljades han konstnärspension.

I prismotiveringen nämner Konstföreningen i Åbo betydelsen av Joros storskaliga produktion, förnyelse av arbetssätt och hans fortfarande aktiva karriär som konstnär. Joros insats som lärare har haft stort inflytande på den yngre generationen konstnärer i Åbo, och genom sina olika organisations- och förtroendeuppdrag även hela den finländska konstnärsgemenskapens ställning. Konstnären, som numera är bosatt i Halikko i Salo, har varit aktiv i Åboregionen under hela sin karriär, ända sedan han blev utexaminerad från Åbo ritskola år 1984. Enligt konstkritiker Lars Saari är Joro en bildskapare som är djupt hängiven sin konst, en mästare på tysta uttryck och som systematiskt motarbetat populära eller populistiska metoder för att skapa konst.

Joro beskriver prisets betydelse för sig och sitt arbete på följande vis: ”Dahlström Eminentia-priset möjliggör mitt fortsatta konstnärligt arbete och uppdatering av viktiga arbetsredskap, samt bidrar till förverkligandet av nya konstnärliga verk. Utställningen i konstmuseets Studio är en fantastisk och inspirerande möjlighet för mig att föra fram min senaste produktion, och tidpunkten sammanfaller passligt med mitt 40-årsjubileum som konstnär år 2024, vilket jag är Konstföreningen i Åbo mycket tacksam för. Framför allt har priset stärkt mig mentalt. Jag tar med nöje emot priset som ett erkännande för mitt konstnärliga arbete under flera decennier, för min verksamhet inom bildkonstområdet i Åbo och till förmån för bildkonsten i Åbo.

Priset hedrar och fortsätter Ellen och Magnus Dahlströms arv som exceptionellt betydande mecenater för konst och vetenskap från Åbo. Det första Dahlström Eminentia-priset beviljades år 2019 till Anna-Maija Aarras. Dahlström Eminentia-priset utdelas ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Fonden delar också årligen ut stipendier till bildkonstnärer verksamma i Åbo samt bidrag till Åbo konstmuseum, Konstföreningen i Åbo och Åbo Svenska Teaterförening. Kommerserådet Magnus Dahlström (1859–1924) drev tillsammans med brodern Ernst Dahlström handelshuset C. M. Dahlström i Åbo.  Vid sidan av sin affärsverksamhet var bröderna Dahlström välkända mecenater och deras stora donation möjliggjorde byggandet av Åbo konstmuseum. Magnus och Ellen Dahlström hade inga barn och de efterlämnade största delen av sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Svenska Teater och Konstföreningen i Åbo.

Närmare information

Museichef Kari Immonen
044 312 2256 / kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Konstnär Juha Joro
040 514 073 / jmj@juhajoro.fi
www.juhajoro.fi

Följ oss i sociala medier