OMAR VICTOR DIOP

28.1.–22.5.2022

Omar Victor Diop (f. 1980) är en senegalesisk samtidskonstnär, vars anslående fotografier fångar samtida afrikanska sensibiliteter, ofta med fokus på omstöpning av historien, representationer av diasporiska erfarenheter och svart motstånd i ett globalt perspektiv. I sin produktion förenar Diop fotokonst, bildkonst, mode, design och porträttfotografi. Hans viktigaste verktyg är det konstnärliga självporträttet, som han använder för att lyfta fram komplexa frågor om representationspolitik, gestaltning av gemenskap och självskapande. Karakteristiskt för Diops produktion är ett omsorgsfullt iscensatt, dramatiskt bildgalleri, där konstnären själv är både protagonist och interlokutör.

Utställningen presenterar för första gången Diops mest framstående projekt: Allegoria, Diaspora och Liberty, som visas tillsammans med Windrush, ett beställningsverk av Autograph som inte har ställts ut tidigare.

Diaspora (2014) baserar sig på västerländska 1500–1800-talsporträtt av svarta personer som på sin tid nådde en betydelsefull ställning vid de europeiska hoven, inom vetenskapen eller i politiken och samhällslivet men som ofta saknas i den traditionella historieskrivningen. Serien, som i hög grad grundar sig på historiska målningar och leker med anknytningar till vår egen tid, lyfter fram prominenta afrikaner från de senaste fyrahundra åren som levt ett exceptionellt liv i diaspora.

Liberty (2017), med underrubriken A Universal Chronology of Black Protest, ger en nytolkning av de historiskt betydelsefulla proteströrelserna i de svartas frihetskamp, alltifrån kampen mot apartheid i Sydafrika till medborgarrättskampanjerna i Amerika, Karibien och Europa och dagens Black Lives Matter-politik. I sina verk granskar Diop också vad som förenar och kännetecknar dessa fortgående globala rörelser i kampen för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Diops nyaste projekt Allegoria, som premiärvisades på Paris Photo i november 2021, behandlar med fantasins hjälp klimatkrisen och dess inverkningar i det globala syd, speciellt på den afrikanska kontinenten. De livfulla, metaforiska och paradisliknande fotografierna visar konstnären själv i ett omsorgsfullt uppbyggt, imponerande bildgalleri med både flora och fauna. Bilderna lånar helt öppet element ur den klassiska målarkonsten, den kyrkliga ikonografin och den västafrikanska studioporträttraditionen samt ur naturvetenskapliga läroböcker och uppslagsverk. Konstnären reflekterar över mänsklighetens öden efter naturkatastroferna och miljöförstöringen och frågar hur vi med gemensamma ansträngningar ska kunna trygga en mer livsduglig framtid.

År 2018 erbjöd Autograph Diop att skapa två nya konstverk för att uppmärksamma att det gått 70 år sedan fartyget HMT Empire Windrush anlände till Storbritannien. Windrush-fotografierna kommenterar ikoniska arkivbilder i Autographs samling och visar västindiska migranter som kommit från Karibien för att skapa sig ett nytt liv i ett nytt land på 1940-talet. De var fortfarande fyllda av hopp och förväntan, som dock snart förbyttes mot en hård verklighet med diskriminering, svårigheter och arbetslöshet.

Utställningen på Åbo konstmuseum har genomförts och producerats i samarbete med Autograph, London och Galerie MAGNIN-A, Paris. Den baserar sig på en utställning som hölls år 2018 i Autograph, London, och kuraterades av Renée Mussai och Mark Sealy. Den vandringsutställning som nu visas har sammanställts av Renée Mussai, och den nya publikationen Omar Victor Diop (5 Continents Editions, 2021) ger belysande bakgrundsuppgifter.

HENI Talks is dedicated to sharing insights about art history from authorities in the field, as part of a broader commitment to supporting art education and widening public access to art. Visit www.henitalks.com for more.