HNV Collective

Atomic
25.3.–22.5.2022

Atomic (2020) berättar historien om ett speciellt smycke. Den lilla hårprydnaden har formen av en atom och designades på beställning av Förenta staternas armé. Materialet är guld och palladium samt trinitit, en biprodukt av det första kärnkraftsprovet Trinity Test i New Mexico i juli 1945. Ungefär en månad senare fällde USA två atombomber över Japan.

I smycket sammanvävs totalt våld, vacker form och dyra, ädla och speciella material. Hollywoodstjärnorna och societetsskönheterna bar smycket på baler och andra tillställningar, och efter andra världskriget fotograferades Miss USA med det på den tiden starkt radioaktiva och därmed livsfarliga smycket i håret. Bilderna spreds i dagstidningarna och tidskrifterna. Verket återger spänningen mellan den propaganda som doldes i kvinnlig skönhet och bombernas faktiska konsekvenser. Dessutom granskar konstnären med hjälp av smycket och dess historiska bakgrund skönheten, våldet och blickens makt också i vidare mening.

Videoverket är en poetisk resa som börjar och slutar på den plats där smycket har sitt ursprung, öknen i New Mexico. Kärnkraftsprovet halverade atomen, alla klockor stannade och en ny tid inleddes i mänsklighetens historia. Uppkomsten av trinitit innebar också en brytning mellan det mänskligas och det omänskligas historia. Den snabba atomexplosionen medförde genom radioaktiviteten långvariga följder för hela vårt ekosystem. Atomic granskar det skedda i en geologisk skala ur ett såväl tidsmässigt som geografiskt perspektiv och visar oss bilder på följderna av människans handlande samt miljöns reciliens.

Videon är den ena delen av en installation. Den andra är en skulptur, en noggrann kopia av det år 1945 tillverkade smycket. Installationen åter är en del av större helhet som behandlar radioaktiviteten ur olika synvinklar. Projektet fick sin början då kollektivet delvis av en slump kom över ett stenprov – en burk trinitit, det glasliknande ämne som uppstod vid världens första kärnkraftsprov. Detta ledde kollektivet in i ett nätverk vars trådar kryssade mellan vetenskapen, historien, kulturen, det mänskliga och det omänskliga. I projektet, som genomfördes tillsammans med vetenskapens företrädare men enligt ett konstnärligt koncept, granskar konstnärerna radioaktiviteten och de osynliga krafter och ofattbara processer som påverkar vår verklighet och finns hos oss alla.

HNV Collective består av tre konstnärer från Helsingfors, Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi och Sinna Virtanen. Trion arbetar i övergångszonerna mellan konsten, historien och vetenskapen och utnyttjar olika medier och material. Kärnan i det forskningsbaserade arbetet utgörs av historiska händelser och gränslandskapet mellan vetenskapliga fakta, myter och fantasi.

Atomic är ett beställningsverk för Riga International Biennial of Contemporary Art RIBOCA2. Verket har fått understöd av stiftelsen Koneen säätiö, Centret för främjande av audiovisuell kultur AVEK, Nordisk kulturkontakt och Frame Finland.

Vi tackar: Art Lab / Jussi Liukkonen, Eija Tuominen / Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet för fysik, Detektorlaboratoriet, Faunatar Myyrmanni, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kallion lukio, Museet för nutidskonst Kiasma / Finlands Nationalgalleri, Rebecca Lamarche-Vadel, Valofirma