PINK TWINS

The Transient
31.3 – 21.5.2023

Pink Twins är känd för sina intensiva verk, som kombinerar rörlig bild och elektronisk musik. Med verken vill de skapa en fysisk och immersiv upplevelse som kartlägger gränserna för vår observationsförmåga. Med hjälp av parametrisk design och programmering skapar duon ljudlandskap som är svindlande komplexa och experimentella, organiska och måleriska bildströmmar, som är växelvis lockande och avvisande.

The Transient (2022) återger den till synes okontrollerade men algoritmiskt regelbundna tillväxtrytmen hos olika trädgårdsväxter. Verket visar växterna ur ett perspektiv som förtrollar oss med naturens skönhet och får oss att tappa andan inför dess exponentiella tillväxt. Då man blir medveten om de system som finns i naturen synliggörs samspelet mellan den planenlighet och slumpmässighet som är närvarande i både trädgårdsplanering och konstskapande. Verket är helt animerat och skapat med hjälp av algoritmer. Detta skapar också en intressant dynamik mellan människor och växtvärlden, som modifierats både av artificiell intelligens och genom självförvandling.

The Transient är samtidigt verkligt, konstgjort, fiktivt, paradisiskt och apokalyptiskt. Verket lockar oss att släppa taget om verkligheten och överlåta oss åt naturens överväldigande skönhet, den blommande våren och sommarnätternas glöd. I nästa ögonblick får verket oss att ifrågasätta det vi ser: Vi misstänker att vi hamnat i kusliga dalen, och den idylliska omgivande naturen visar sig vara ett resultat av kloning och tvångsmässig redigering.

Pink Twins är en duo bestående av bröderna Juha Vehviläinen (f. 1978) och Vesa Vehviläinen (f. 1974). De är verksamma i Helsingfors och duon har varit aktiv sedan 1997. Utöver utställningar och festivalföreställningar är Pink Twins också känd för sina imponerande live-framträdanden som kombinerar musik och videoprojektioner. Duon har också skapat ljud- och videokonstverk direkt för internet och har gjort musiksamarbeten i olika sammansättningar.

Produktionen av verket har fått understöd från Taike, AVEK och VISEK. Utställningen stöds av Museiverket.