Handle with Care

28.3.2023 – 10.11.2024

Handle with Care granskar samtidskonsten i Åbo konstmuseums samlingen ur perspektiven omvårdnad och omsorg. Utställningen grundar sig på tanken om omvårdnad som utgångspunkt för allt vi gör och hur vi lever, för att vi ska kunna leva på ett ansvarsfullt och ömsesidigt sätt med både de mänskliga och icke-mänskliga världarna. Museiarbetet kan också karaktäriseras som en omsorgshandling, som utförs för att bevara minnen. På senare tid har museer i likhet med konstnärer tagit en allt mer aktiv roll som opinionsbildare och förespråkare för hållbar utveckling.

 Den accelererande förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen, som försämrar förutsättningarna för livet, tvingar oss att leta efter alternativ till det människocentrerade synsättet och att gå mot en mer jämlik livsstil som respekterar olika livsformer. De verk som valts till utställningen visar hur aktuella teman i den offentliga debatten och inom posthumanistiska forskningstrender, såsom omvårdnad, förhållandet till miljön och arter emellan, intergenerationalitet, nymaterialism och nyandlighet tar sig uttryck i vår tids bildkonst. Verkens bakgrundstexter sammanför olika idéer från vetenskaplig forskning, samtidsfilosofi och konstteori. De belyser flerartigheten hos vår existens, inbördes beroendeförhållanden, omvårdnadens ömsesidighet, djurs och växters aktiva aktörskap och naturens ständiga närvaro överallt.

Utställningen presenterar samtidskonst som anskaffats eller donerats till museet, främst från 2000-talet. Helheten består av målningar, grafik, fotografier, rörlig bild och skulpturer av 26 samtidskonstnärer: Erika Adamsson, Emma Ainala, Maija Albrecht, Rita Anttila, Elina Brotherus, Saara Ekström, Jussi Haro, Juhani Harri, Alma Heikkilä, Kati Immonen, Ulla Jokisalo, Ismo Kajander, Hertta Kiiski, Kaisu Koivisto, Essi Kuokkanen, Mikko Kuorinki, Elina Merenmies, Esko Männikkö, Umppa Niinivaara, Nelli Palomäki, Roland Persson, Eeva Peura, Anna Reivilä, Ann Sundholm, Katja Syrjä och Miikka Vaskola. Utöver museets egna anskaffningar visas bl.a. donationer av Åbo Konstmusei Vänner, Lars Göran Johnsson och Paulo-stiftelsen.

Utställningen har kuraterats av Selina Kiiskinen, Elli Liippo och Annina Sirén vid Åbo konstmuseum, och den tillhörande nätpublikationen är skriven av Outimaija Hakala, Susinukke Kosola, Meiju Niskala, Panu Savolainen och Virpi Valtonen. Nätpublikationens texter, som utnyttjar olika perspektiv och genrer, fungerar som museibesökarens följeslagare och medupplevare i utställningen, men du kan också självständigt fördjupa dig i dem på museets hemsida.

Läs nätpublikationen
Läs om konstnärerna