UMPPA NIINIVAARA

Anemoniamania
16.9.–13.11.2022

Umppa Niinivaaras skulptur präglas av en bred materialskala och ständig vetgirighet, en iver att finna och lära sig något nytt. Efter att Niinivaara skaffade sig en egen brännugn har keramiken under de senaste åren blivit hans centrala uttryckssätt och han har ägnat sig åt att utforska brännandet av rakugods, en fascinerande och krävande keramisk tillverkningsmetod. Resultatet kan ses i Studion: en diger helhet med skulpturer som tar utställningsrummet i besittning och för en dialog med varandra och omgivningen.

Rakukeramiken är en passion och en utmaning för Niinivaara. Utställningens skulpturer hor kommit till som handarbeten med press- och gjutformar. Varje verk är unikt: rökningen sätter sin speciella prägel på slutresultatet och det är omöjligt att upprepa processen på exakt samma sätt. Tekniken är krävande bland annat på grund av temperaturväxlingarna under den snabba bränningen, och det finns alltid en risk för att verket ska gå sönder.

Niinivaaras största inspiratör är naturupplevelser.  Verkens organiska former har sina förebilder i såväl skogens som havsbottnens mångskiftande liv och skeenden, som konstnären ser som symboler för människans känslolägen och sinnesstämningar. Utställningens namn Anemoniamania anknyter till havsanemonerna, vars former och metamorfoser inte upphör att fängsla konstnären. Niinivaara har haft dykning som hobby, och alltsedan barndomen har undervattensvärlden för henne varit en speciell plats där den yttre världen och tiden försvinner i tystnaden. Denna tidlöshet och frid vill konstnären förmedla också genom sin konst.

Skulptören Umppa Niinivaara (f. 1970) bor och arbetar i Åbo. Hon avlade examen som bildkonstnär vid Ritskolan i Åbo 1997 och magisterexamen i konst vid Winchester School of Art 2009. Centralt i hennes produktion är syntesen mellan materialet och formen. Förutom med keramik har Niinivaara också arbetat med bl.a. trä, paraffin, lera, läder, sand, glas och glasfiber. Verk av henne ingår i samlingarna vid Åbo stads konstmuseum, Åbo konstmuseum och Statens konstsamling.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande, Konstföreningen i Åbo och Museiverket.