UMPPA NIINIVAARA

Anemoniamania
16.9.–13.11.2022

Skulptören Umppa Niinivaara har under de senaste åren koncentrerat sig på den förtrollande och svårbemästrade keramiska tillverkningsmetoden raku och studerat och fördjupat sig i bränntekniken. Hennes främsta inspirationskälla i arbetet är den ständigt närvarande naturupplevelsen, dess tidlöshet och djupa friden som den förmedlar. De känslolägen och sinnesstämningar som naturen föder hos människan får under Niinivaaras händer en organisk form. De handgjorda och -gjutna keramiska skulpturerna på utställningen bildar en helhet där verken för en dialog med varandra och med sin omgivning.