Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä

16.9.2022–15.1.2023

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria konstnärer i 1910-talets Finland. Tidens radikala konstriktningar i Europa bröt med bildkonstens traditionella föreställande form och gav upphov till nya färguttryck. Greta och Sulho kastade sig ivrigt in i dessa experiment. Deras gemensamma liv och konst är ett fascinerande ämne som väcker många frågor. Verken förmedlar livsglädje och samtidigt också ensamhet och melankoli. Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910- till 1940-talet med cirka 60 verk från olika samlingar.

De två starka konstnärspersonligheterna Greta och Sulho, som kallades Tiva och Halle, studerade vid Finska Konstföreningens ritskola på 1910-talet. Den uppsluppna duon blev ett oskiljaktigt par. Båda konstnärernas tidiga modernism är kopplad till tidens nya konstriktningar, särskilt till det ryska avantgardet. Flera verk har bevarats från de första åren av konstnärernas karriär. I dessa experimenterar de modigt med färg och nya former.

Under 1920- och 1930-talen vände både Sulho Sipilä och Greta Hällfors-Sipilä sin uppmärksamhet till sin närhet, till det de sett och upplevt i sitt eget liv, både vardag och fest. Båda konstnärerna avbildade varandra i sina verk, samt hemmet eller staden och dess nöjen som de såg genom fönstret. Utställningens fokus ligger särskilt på de fängslande gatuvyerna från Helsingfors och stadens livliga sällskapsliv, inte att förglömma. Paret förevigade i många av sina verk även sommarvistelserna i bl.a. Nylands skärgård och på landsbygden i Egentliga Finland. Badsumpar och strandlivet är återkommande motiv i speciellt Gretas målningar och i hennes skissböcker. Havet var också viktigt för Sulho, vars andra yrke var som officer i flottan. Utöver bildkonsten var musiken och musicerandet viktigt för konstnärerna och var en del av parets liv genom årtiondena.

Utställningen är producerad i samarbete med HAM Helsingfors konstmuseum, och kuraterad av FD Riitta Ojanperä, som också har skrivit boken Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä. Genomförandet i Åbo har planerats av amanuens Mia Haltia.

OBS! På grund av den begränsade utställningstiden för de pappersbaserade verken kommer en del av dom att bytas under utställningen.