Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä

16.9.2022–15.1.2023

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria konstnärer i 1910-talets Finland. Tidens radikala konstriktningar i Europa bröt med bildkonstens traditionella föreställande form och gav upphov till nya färguttryck. Greta och Sulho kastade sig ivrigt in i dessa experiment. Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910- till 1950-talet med cirka 60 verk från olika samlingar. Många fotografier av de två starka konstnärspersonligheterna har bevarats, samt postkort med högtidshälsningar och brev som berättar om det livliga parets samliv.

Utställningen är producerad i samarbete med HAM Helsingfors konstmuseum, och kuraterad av FD Riitta Ojanperä, som också har skrivit boken Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä. Genomförandet i Åbo har planerats av amanuens Mia Haltia.