ESSI KUOKKANEN

Underbelly
9.6.–27.8.2023

Essi Kuokkanens målningar kännetecknas av klarhet och bestämdhet, men vid närmare påseende upplöses det i flertydighet. Vardagliga ting framträder som om de sågs genom en förvrängande lins – människor kan byta form, livlösa föremål kan bli levande och mänskliga, landskap kan framstå som en kuliss och rummen som rumlösa. Inom målningarna är allt flytande, men ändå starkt kopplat till världen vi lever i.

Underbelly består av målningar och teckningar som färdigställts under år 2023. Utställningens namn anspelar på något dolt, en symboliskt sårbar och svag punkt eller kroppens undre del. Det är också en metafor för att något lyckas tränga igenom försvaret. Det döljer dig en psykologisk och moralisk komplexitet i de karaktärers handlingarna som skildras i Kuokkanens verk. Motstridiga känslor och avsikter – så som omsorg och raseri, frihetslängtan och ansvar, rädsla och lycka – kan existera samtidigt.

I målningarnas värld förvandlas människans goda avsikter och handlingar lätt till grymhet och smärta för den hjälpbehövande eller för hjälparen själv. Verken erbjuder även ofta en möjlighet till motstånd eller avslöjar dolda psykologiska spänningar: En hund kan bestämma sig för att rymma och bita sin förare, och en dagdrömmande hunds viftande svans är inte alltid ett tecken på gott humör. I det återkommande temat kastar hundens ägare sin avhuggna hand i lekens tumult för att gång på gång hämtas av nya hundar. Kärlekshandlingen är överdriven och tanklös, som om vi inte alltid förstod oss själva, eller vilka behov vår följeslagande art har.

Essi Kuokkanen (f. 1991 i Pieksämäki) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin år 2020, och är känd för sina starka och originella målningar, vars ledstjärna är introspektion samt visuellt tänkande och berättande. Konstnären förnyar sig ständigt, och den gemensamma nämnaren för hennes verk är det undermedvetnas och kroppslighetens närvaro, känslighet, sympati och mild humor.

Konstnärens arbete stöds av Oskar Öflunds Stiftelse, Finska Konstföreningen och Centret för konstfrämjande. Utställningen har fått understöd av Museiverket.