Pia Andell & Mina Laamo: Four Trick Pony, 2020

Pia Andell & Mina Laamo

Four Trick Pony
27.11.2020 – 21.3.2021

Four Trick Pony (2020) är en installation som bygger på primtal och består av verk ur två dokumentärfilmares personliga film- och videoarkiv. Verket frigör sig från dokumentärfilmens bundenheter, den narrativa traditionen och logiken orsak – verkan. Det är unikt i varje stund och upprepar sig aldrig.

Four Trick Pony består av fyra primtalsdelar som tillsammans bildar ständigt nya kombinationer. Materialet betonar erfarenheten, stundligheten, stunden, uppmärksamheten, observationen och insikten. Verket har ingen början och inget slut. Det börjar när betraktaren stiger in i rummet och slutar när hen avlägsnar sig.

Upphovet till verket var, att konstnärerna kom till insikt om det alltid och överallt förekommande kravet på en berättelse. I Four Trick Pony granskar de vad som sker i fall man avstår från berättelsen. Skapar man trots det ofrivilligt en berättelse? Vilka alternativa sätt att berätta om världen finns det? Behövs det en berättelse eller kan man nå det yttersta målet, att emotionellt nå fram till en medmänniska, också utan en sådan?

Pia Andell (f. 1964) har regisserat dokumentärer och fiktiva filmer i tre decennier. Filmerna har prisbelönats både i Finland och utomlands. Åbofödda Andell bor numera i Helsingfors.

Mina Laamo (f. 1978) regisserar och producerar dokumentärfilmer. I dem granskar hon sorg, otillräcklighetskänslor och rädsla för främlingskap – känslor som vi inte gärna vill finna hos oss själva.

Four Trick Pony är Andells och Laamos första gemensamma medieverk.

Utställningen har understötts av AVEK – Centret för främjande av audiovisuell kultur, Undervisnings- och kulturministeriet samt Centret för konstfrämjande.