Anna-Maija Aarras: Présence

Anna-Maija Aarras

Présence
27.11.2020 – 21.3.2021

Anna-Maija Aarras är inte rädd för att överskrida gränser. Hennes främsta uttrycksmedel är textil och hon inspireras av olika kulturer. Hennes verk lockar med sina former och sin teknik till att uppleva materialets fysiska natur och återuppliva personliga minnen av beröring, dofter, ljusbrytningar eller ljusets dragningskraft. När verken placeras intill varandra bildar de tillsammans med ljuset och rummet en installationsliknande helhet vars närvaro är starkt förnimbar.

Présence sammanför verk som färdigställts under år 2020 enkom för denna utställning och tidigare arbeten av Aarras. Kombinationen lyfter fram kontinuiteten och det personliga synsättet, den bestående och den föränderliga rytmen i produktionen. ”I mitt arbete återkommer jag fortfarande till enkla former. De tillåter mig att genom materialet och tekniken lyfta fram fokuseringar och annat som är viktigt för mig. På det här sättet vill jag hos betraktaren väcka materialminnen som inte kräver beröring av verket.

På mina resor skaffar jag ofta material som jag blir förtjust i. Det får sedan vänta i mitt arbetsrum på att komma till användning: ett koncept måste mogna, formen och tekniken klarna. Jag använder fina sammetstyger, siden och brokad till enfärgade ytor och låter tyger med tryckt mönster föra en dialog med formen. Materialets innehåll och natur visar vilken teknik eller form jag ska använda mig av. Viktigt är bland annat det sätt på vilket materialet drar till sig eller återspeglar ljus, hur dess nyanser förändras beroende på ur vilken vinkel man betraktar det.

Arbetet är långsiktig process; till exempel de ytor som skapas med upprepade stygn kräver tid.  Arbetet är meditativt. De material som jag använder ger mig angenäma upplevelser för såväl syn- som känselsinnet under arbetets gång.”

Bildkonstnären, konstmagister Anna-Maija Aarras (f. 1948) är Åbobo och har länge verkat inom textilkonsten. Hon har hållit många utställningar både i hemlandet och utomlands. Hennes verk kan studeras ur såväl begreppskonstens som skulptur- och installationskonstens synvinklar. År 2019 tilldelades Aarras Åbo konstmuseums första Dahlström Eminentia-pris. Priset, 15 000 €, utdelas som erkänsla för ett betydande livsverk vart tredje år ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. I priset ingår också en utställning i Åbo konstmuseums Studio.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.