Shoji Ueda

3.2.–21.5.2023

Åbo konstmuseets vårsäsong öppnas med utställningen av Shoji Uedas (1913–2000) verk. Nu presenteras för första gången i Finland verk från Uedas hela karriär. Ueda anses vara en av sin tids mest uppmärksammade japanska fotografer. Han är speciellt känd för sina surrealistiska och drömlika fotografier, där människorna – ofta konstnärens familjemedlemmar – på ett lekfullt sätt komponerats samman med sandlandskapet och himlen.

Shoji Ueda växte upp i en hantverkarfamilj och blev intresserad av bildkonsten redan som ung. Han fick utbildning för fotografyrket i Tokyo och öppnade en egen studio i hemstaden Sakaiminato som 19-åring. Han var aktiv i många fotoföreningar och spelade en nyckelroll då han bildade flera fotogrupper under sin karriär. Han var mycket fäst vid hembygden och reste inte mycket, men han inspirerades tidigt av den europeiska avantgardismen.

I 1900-talets Japan var fototidskrifterna och andra publikationer de japanska fotografernas viktigaste kanaler för presentationen av de egna arbetena och för diskussioner om fotokonsten. Tack vare dem fick Ueda också glimtar av den europeiska fotokonsten och dess tekniska experiment.

Internationellt känd blev Ueda på 1960- och 1970-talet då hans arbeten ställdes ut i Museet för modern konst i New York och på fotofestivalen i Arles i Frankrike. Shoji Ueda-museet för fotokonst öppnades i prefekturen Tottori år 1995. Verk av Ueda har presenterats på utställningar runtom i världen och ingår också i samlingarna vid många högt ansedda museer, bl.a. Tokyo Photographic Art Museum och National Museum of Modern Art i Tokyo, MoMA i New York och Pompidou-centret i Paris.

Uedas verk förmedlar en stark känsla för humor och en mycket speciell estetisk syn på världen.  Konstnären kallade sig amatör, gick sina egna vägar och undvek all klassificering och tidens rådande konstriktningar. Ofta berättar hans fotografier mer om hans eget själsliv än om det avbildade motivet. På Åbo konstmuseum presenteras över 130 originalbilder som konstnären själv tagit råkopiorna på. Här finns tidiga verk från 1930-talet, ikoniska porträtt från kusten och sanddynerna i prefekturen Tottori, bildserier som närmar sig realismen och impressionistiska färgfoton från 1980-talet.

Utställningen har producerats i samarbete med konstnärens barnbarn Yutaka Masutani.  Amanuens Selina Kiiskinen har ansvarat för genomförandet på Åbo konstmuseum.