NIINA MANTSINEN

Soft Action
18.11.2022 – 15.1.2023

Niina Mantsinen kombinerar graffiti och gatukonst med olika textiltekniker. Hon är i synnerhet känd för sina handtuftade ryor, som föreställer tags och graffitimålningar. Verken bryter mot ryakonstens traditioner och utmanar samtidigt betraktaren att tolka graffiti på ett nytt sätt.

Idén till graffitiryorna fick Mantsinen då hon studerade bildspråket och tekniken hos traditionella finländska och skandinaviska textiler. Hon letade efter nya sätt att närma sig ryornas geometriska former, och det att kombinera en bekant subkultur med ryor började kännas som en naturlig och passligt galen idé. Att blanda två olika konstarter öppnar nya perspektiv på bådas kultur och historia. Mantsinens arbete kan också ses som en del av en allmän förbättring av graffiti- och textilkonstens anseende och en demokratisering av handarbete, tack vare vilket allt fler har hittat textilteknikerna och tillämpat dem som uttrycksmedel för mjuk anarki och aktivism.

I de flesta fall är utgångspunkten för Mantsinens ryor en specifik graffitimålares intressanta stil. Mantsinen väljer de graffitin som skulle passa som ryor tillsammans med målaren. Valen baserar sig också på bakgrundsberättelserna om målningsplatsen samt tidpunkten och situationen då graffitin målats. Enligt Mantsinen passar tuftning speciellt bra som teknik för graffitiryorna och påminner på vissa sätt om spraymålning. Ryorna motsvarar storleken på de ursprungliga graffitimålningarna, så de största verken kan vara flera meter. Baby Bird (2022) är ett av dessa kolossala verk, som består av en VR-tågpresenning som Mantsinen broderat. Broderi är en ny teknik för Mantsinen, som konstant lär sig och provar på nya saker. Hennes senaste produktion har i själva verket börjat inkludera alltmer nya element, teman och tekniker utöver tuftning.

Nina Mansinen (f. 1986 i Norra Karelen) är textilkonstnär och bor och jobbar i Helsingfors. Hon utexaminerades som formgivare från Norra Karelens yrkeshögskola år 2010. Mantsinen har i över 10 år skapat verk i samarbete med finländska och internationella gatu- och graffitikonstnärer. Hennes verk har varit utställda i ett stort antal separat- och grupputställningar runtom i världen. Nyligen har man kunnat se hennes konst vid bl.a. Joensuu konstmuseum och Finlandsinstitutet i Stockholm.

Utställningen har fått understöd från Museiverket och Finska kulturfondens Norra Karelens regionalfond.