Maria Stereo

Söt melankoli
11.6.–12.9.2021

”Maria Stereos visuella värld är full av rokoko, kitsch och surrealism. Man kan skönja inspirationskällorna bakom den konstnärliga produktionen: till exempel slottet i Versailles och dess dekorativa tapeter, ytmaterial, dekorationer, föremål, ornament – samma mönster och former som fascinerat många små hjärtan genom tiderna.”

De verk som nu kan ses i Studion har färdigställts under de senaste åren, och materialet är krossade porslins- och keramikföremål. Genom att på ett nytt sätt sammanföra de slumpmässigt formade föremålsbitarna från katt-, hund- och människofigurer har Maria Stereo skapat montageskulpturer och mosaikreliefer i en stil som för tankarna till ett ymnighetshorn där det söta, drömska och nostalgiska kombineras med mångsidig symbolik och mystik. Verken har ett starkt samband med konstnärens egen barndom, livet som flicka på 80-talet och den dåtida tidsandan. De lyfter fram minnen, stämningar, osäkerhetskänslor, förhoppningar, drömmar, föreställningar och livssyner som är lätta att känna igen och identifiera sig med.

Symboliken är närvarande såväl i materialet och materialhanteringen som i själva tematiken. Det förfinade, hårda och samtidigt spröda rokokoporslinet har för nutidsmänniskan blivit värdelös kitsch som loppmarknadernas stånd svämmar över av. I händerna på Maria Stereo splittras det för att sedan återfödas i en intuitiv, undermedveten och magisk process. Rokokons lättsamma dekorativitet och sirliga lekfullhet får i Stereos verk också mer vuxna och mörkare nyanser. Verken utgår från en personlig nivå men lyfts upp till ett bredare perspektiv och granskar på ett vackert sätt hela människolivet, dess känslighet och smärtpunkter, dess avståendeprocesser och oundvikliga besvikelser.

Maria Stereo (f. 1979) bor och arbetar i Kangasala. Hon är känd som en bildkonstnär med flödande och dekorativ visualitet och förmåga att insiktsfullt utnyttja återvinningsmaterial men också som musiker i bandet Maria ja Marsialaiset. Hennes verk har under de senaste åren visats bland annat på Galleri Huuto, konstcentret Mältinranta och Villmanstrands konstmuseum. Hennes nyaste offentliga konstverk, ett stort gökur av brons vid namn Tidlös, ingår i Helsingfors konstmuseum HAMs samling och placerades i stadsdelen Vallgård år 2019.

Utställningen har fått stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Citatet: Elissa Määttänen