Hertta Kiiski

Ursoppa
3.4.–23.5.2021

Oraakkeli:
Oli kuuma ohut keitto
Liemestä hehkuskellen
sikiääkin ihan vain vähän toisenlainen elo
Kuuntele, olemme kaikki samaa hengitystä
Tulevais uus
Tule vaisuus
Shhhh

Hertta Kiiskis Ursoppa är en fantasi kring en alternativ förgången tid eller framtid där planetens alla livsformer flätas in i varandra och är jämställda. Utställningens namn anknyter till forskarnas hypotes om en ursoppa där de första livsformerna kunde utvecklas. Denna livets ursprungssoppa, som uppstod för miljarder år sedan och som vi fortfarande har minnen av i våra celler, var gemensam för allt levande, från mikroberna och växterna till människan.

Ursoppa är en verkhelhet som byggts upp i rummet, en plats där man kan andas och lyssna. Materialet är fotografier, textiler och lera. I Studion och angränsande utrymmen finns märkliga växter och väsen, ormar och mikrober utspridda och här finns också en sjungande knotig utväxt som leder ett möte. På fotona ses konstnärens döttrar och hennes brorsdotter. Förutom växternas och människodjurens utveckling lyfter konstnären också fram den fiktiva världen och utopierna. Den centrala referensramen för verkhelheten är kärleken – presentationen av relationerna mellan människan, det icke-mänskliga och rummet.

Hertta Kiiski (f. 1973 i Åbo) avlade examen som bildkonstnär vid Åbo Konstakademis avdelning för fotokonst år 2012 och magisterexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin. Hennes första museiutställning Primavera visades i Åbo konstmuseums Studio år 2012 och hennes senaste soloutställning Violett hav på Fotografiska museet år 2019. Med Ursoppa upphörde Kiiskis residenstid i Henry Lönnfors-ateljén i Puolalaparken där hon arbetade 2018–2020 som stipendiat, utsedd av Åbo konstmuseums huvudman Konstföreningen i Åbo.

Konstnärens arbete har understötts av Centret för konstfrämjande och Konstföreningen i Åbo. Utställningen har fått stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.