Upptäcktsfärder

Lars Göran Johnssons samling
24.1.–30.8.2020

Upptäcktsfärder presenterar med. och kir. dr Lars Göran Johnssons (f. 1930, Tammerfors) donationssamling på drygt 500 verk genom att ta fasta på dess centrala delområden. Utställningen fortsätter i museets nedre våning fr.o.m. den 7 juli med den förnyade hängningen som lyfter fram modernismens klassiker och de främsta namnen inom den nordiska nutidskonsten.

Den djärva och mångfasetterade utställningshelheten speglar donatorns personlighet och berättar också om hans olika levnadsskeden och hans intresse för tidens aktuella fenomen. Sina första konstanskaffningar gjorde Johnsson i början av 1950-talet, men han berättar att han upplevt sig som konstsamlare först under de senaste tio åren. Konstanskaffningarna har framförallt motiverats och orsakats av estetisk njutning. Genom alla decennierna har Johnssons hjärta klappat varmt för den icke-föreställande konsten och särskilt konkretismen i sina olika former står honom nära.

På utställningen visas också verk av betydelsefulla inhemska konstnärer, till exempel Birger Carlstedt, Juhani Harri, Greta Hällfors-Sipilä, Ismo Kajander och Olli Lyytikäinen. Nordiska inslag är bland annat Jens Fänge och Frida Orupabo. Under 2000-talet har Johnsson framförallt inköpt målningar av unga expressionister, vilket skapar en intressant kontrast till samlingens i övrigt återhållsamma allmänintryck. Denna riktning representeras på utställningen bland annat av Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Jyrki Riekki och Janne Räisänen.

Johnsson är intresserad av konsten under brytningstider och har på senaste tid vidgat sitt perspektiv till att omfatta också den nutida fotokonsten och skulpturkonsten. Av de finländska fotokonstnärerna är bland annat Ulla Jokisalo och Esko Männikkö väl företrädda i samlingen och till de nyaste anskaffningarna hör amerikanen Grey Crawfords arkitekturfotografier. Johnssons passionerade intresse för konsthistoria och arkitektur kommer också till synes i många andra verkanskaffningar från olika tider.

Lars Göran Johnssons samling, som donerades till Åbo konstmuseum år 2016, hör till de mest betydelsefulla, alltjämt växande privata samlingarna i vårt land. Den omfattande donationen förstärker Åbo konstmuseums fokuseringar på nordisk konst men öppnar också utblickar mot den amerikanska och mellaneuropeiska konsten.