Pinja Valja

To Make a Film Just to Meet Vera
28.1.–20.3.2022

To Make a Film Just to Meet Vera (2021) är en på verkliga händelser baserad kortfilm om mötet mellan två kvinnor, mediekonstnären Pinja Valja och fotomodellen Vera Ruuska. Som barn drömde Pinja om livet som prinsessa. En prinsessas viktigaste uppgift var att klä sig i fina kläder och vara vacker och beundrad – precis som dagens fotomodeller. Pinja började göra en dokumentär om Vera för att granska sin barndomsdröm.

I Pinjas ögon påminner Vera om ett mytiskt väsen som inte förefaller att höra till denna värld. Men hur gör man en film då objektet vägrar att visa sig eller visa något som helst av sig själv? Verket följer dokumentprojektet ända från barndomen fram till modefotograferingarna, då bekantskapen med Vera får Pinja att fundera över sin egen identitet och dess performativa karaktär. Samtidigt frågar hon sig om den avund som Veras liv väcker kan omvandlas till en styrka. Kan man ens vara avundsjuk på sina egna ögon?

Filmen räcker 16 minuter och framförs med 20 minuters mellanrum, med start vid heltimme.

Pinja Valja (f. 1984) bor i Helsingfors och arbetar som mediekonstnär, främst med kortfilmer och videoverk. Ett centralt tema i hennes produktion är de kontinuerliga strömmarna mellan verkligheten och det som vi uppfattar som sanning – hon granskar hur kulturella föreställningar, psykologiska strukturer, språket och empiriska erfarenheter formar varje individs uppfattning om verkligheten. I sina verk förenar Valja ofta dokumentärt och fiktivt material.

Konstnären har fått understöd för verket av stiftelsen Koneen säätiö, Centralen för audiovisuell kultur AVEK och Centret för konstfrämjande.