MAIJA BLÅFIELD

Scenic View
26.1.– 17.3.2024

Scenic View (2023) är en experimentell naturfilm om att betrakta skogslandskapet. Den närmar sig sitt ämne från oväntade synvinklar och uppmuntrar till reflektion över vad vi ser och vems berättelse vi tror på, då välbekanta saker oväntat blir komplexa.

Kärnan i verket är förhållandet mellan den mänskliga blicken och landskapet som ses i skogen. Naturskogen har blivit så sällsynt att den nästan är fiktiv för betraktaren. Är naturskogen nu en sagoskog? Är ekonomiskogen den riktiga skogen? Är naturdokumentärer fiktion eftersom de är iscensatta?

Människan betraktar landskapet utifrån sin egen synvinkel, påverkad av landskapsmåleriets tradition samt värderingar och behov relaterade till skogen. Det är svårt för människan att se skogen för alla träd och förstå det levande ekosystem som finns bakom landskapet. I verket skildras denna missuppfattning med imaginära naturfenomen som framställs med specialeffekter och en fantasisekvens som påminner om en skräckfilm. Den från skräckfilmer lånade atmosfären är inkluderad eftersom varje naturdokumentär idag påminner oss om vilket förskräckligt tillstånd miljön befinner sig i.

Verket är också en dokumentärfilm om tillkomsten av en naturdokumentär. Till en början är berättarrösten en övertygande guide, men gradvis börjar berättandet anta konstiga och fjärmande toner. Den bryter mot filmens regler genom att avslöja hur naturdokumentärer byggs upp genom att manipulera, iscensätta, beskära och komponera, och visar hur vår sätt att se och våra föreställningar förändras med ny information eller närmare granskning.

Maija Blåfield (f. 1973) är en multidisciplinär samtidskonstnär och filmregissör baserad i Helsingfors. Hennes rörliga bildverk är mellanting mellan experimentell film och dokumentär, och hon arbetar även med fotografi och skrivande. Centrala teman i Blåfields verk är verklighetens flertydighet, att uppleva vardagen på ett annat sätt och människans förhållande till sin omgivning. maijablafield.com

Scenic View är ursprungligen en fyra-kanals installation, och visas som enkanalsverk vid Åbo konstmuseum.

Utställningen stöds av Museiverket.

Konstnärens arbete har fått understöd av Centret för konstfrämjande, och produktionen av verket har fått understöd av AVEK, Helsingfors stad, Olga och Vilho Linnamos stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse, Finlands filmstiftelse, Finska Konstföreningen och Centret för konstfrämjande.