DIS

A Good Crisis
1.10.–14.11.2021

Wall Street har inga hjältar. Nattkungen är inte här för att rädda oss; han vill bara berätta var vi misstog oss och hur vi missade en rejäl kris.

Kollektivet DIS från New York granskar i sitt videoverk A Good Crisis (2018) penningens framtid, inkomstskillnaderna och millennialernas osäkra ekonomiska utsikter. Nattkungen, känd från HBO:s framgångsrika serie Game of Thrones, tar betraktaren i ilfart genom de ekonomiska uppgångs- och nedgångstiderna mot finanskrisen 2008 och dess omfattande verkningar. Mörkrets herre smuttar på champagne och reder ut hur lånekrisen på bostadsmarknaden i USA åren 2007–2009 ledde till en global depression. Orsaken till krisen var, att bostadslån beviljats kunder med bristande förmåga att sköta återbetalningen. Samtidigt mer än fördubblades bostadspriserna i USA. När prisbubblan sedan sprack och priserna sjönk led bankerna trots sina säkerhetsåtgärder stora kreditförluster, som skattebetalarna fick stå för. Bankerna lade beslag på de skuldsattas pengar och bostäder. En av vinnarna var Blackstone, världens största fastighetsägare, som kunde utnyttja ”den goda krisen”. DIS påpekar, att detta inte är naturligt – det har bara normaliserats.

Ruinerna efter den spruckna bostadsbubblan erbjöd ett unikt tillfälle att revolutionera eller åtminstone reglera den ekonomiska världsordningen, där 50 års uppgång för medelklassen precis strukits ur bilden. Men då Wall Street berövat den amerikanska medelklassen dess enda form av förmögenhet, familjens hem, ville man där bli hyresvärdar. Skyddsnätet ersattes nu av ett nät av tillfälliga bostäder, vilket tvingade hyresgästerna in i en evig social osäkerhet. Finansiärer och verkställande direktörer som Blackstones Stephen A. Schwarzman – den första direktören som tjänade in en årslön på en miljard dollar – njöt för fullt av den feodala frenesin i det nya hyressamhället. De utnyttjade det ekonomiska läget för att skapa en sträng verklighet där det inte fanns någon samhällsservice utan bara offentligt marknadsförda hyresvärdar, som hyrde ut bostäder de stulit av de skuldsatta på de exekutiva auktionerna.

Ville du ha en ekonomisk revolution? Vi är mitt i en sådan.

Kollektivet DIS består av Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso och David Toro och har ett brett multimedialt arbetssätt som inkluderar olika former av samarbete och kurateringar. År 2018 övergick kollektivet från online-magasinet dismagazine.com till plattformen dis.art som streamar videor i genren undervisning genom underhållning (edutainment). DIS inbjuder kända konstnärer och tänkare att med hjälp av samtidskonst, kultur, aktivism, filosofi och teknologi bredda diskussionen kring samhället så att den når, informerar och mobiliserar den generation som i dag och framdeles berörs av de viktiga frågor som diskussionerna gäller.

Utställningen har fått understöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

https://dis.art/