Skip to main content

Beviljade stipendier

2023

2022

2021

2020

I år ansökte 68 konstnärer eller arbetsgrupper om bidrag inom utsatt tid. Konstföreningen beviljade 10 000 euro ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond till Antti Jussila och 10 000 euro ur Helena Bruuns fond till Saara Ekström. Dessutom beviljade föreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat i Henry Lönnfors ateljé under åren 2018–2020.

Tretton konstnärer fick ett corona-stöd på 2 000 euro ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond: Jussi Haro, Elina Helkala, Sara Ilveskorpi, Sanna Kananoja, Ulla Kudjoi, Tiina Majabacka, Milja-Liina Moilanen, Heli Mäki-Arvela, Johanna Naukkarinen, Umppa Niinivaara, Eeva-Maija Pulkkinen, Elina Ruohonen och Sebastian Ziegler.

Residensbidraget på 500 euro för internationella residensvistelser gavs till Reija Palo-oja, Jarkko Rantanen och Rosa Helin. Dessutom beviljades Ruotsalainen ett resebidraget på 1 000 euro.

2019

Föreningen beviljade 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond till arbetsgruppen Markku Laakso och Annika Dahlsten. 5 000 euro ur Helena Bruuns fond gick till bildkonstnären Teija Lehto. Dessutom beviljade Konstföreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat på Henry Lönnfors ateljé under åren 2018–2020.

Resebidraget på 1 000 euro för presentation av egna verk eller uppträdande på utställningar, festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet beviljades till Jan-Erik Andersson, Sini-Meri Hedberg, Sanna Kananoja, Tuuli Meriläinen och Sebastian Ziegler. Residensbidraget på 1 000 euro för internationella residens gavs till Marjatta Holma, Petra Kallio och Eero Merimaa.

2018

Föreningen beviljade 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond till kurator Mari Krappala och hennes arbetsgrupp Merisiskot med bildkonstnärerna Elina Ruohonen och Tiina Vainio. 5 000 euro ur Helena Bruuns fond gick till Antti Turkko. Dessutom beviljade Konstföreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat på Henry Lönnfors ateljén under åren 2018–2020.

Det nya resebidraget på 1 000 euro beviljades till Lilli Haapala, Saara Ilveskorpi, Mikko Paakkola, Sirpa Särkijärvi och arbetsgruppen Rita Vaali & Antti Jussila. Residensbidraget på 1 500 euro gavs till Marjatta Holma och Sirkku Ketola.

2017

Konstföreningen i Åbo beviljade Okko Pöyliö 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Appu Jasu 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. I år inkom 33 ansökningar inom utsatt tid.

2016

Konstföreningen i Åbo beviljade Erika Adamsson 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Marjatta Holma 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 12 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Syrjälä arbetar åren 2015–2017 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén i bostadsaktiebolaget Albatrossen i Puolalaparken. Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden.

2015

Totalt 36 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Åbo konstförening beviljade Hertta Kiiski 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Rita Anttila 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

2014

Totalt 38 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade arbetsgruppen Antti Jussila & Jari Kallio 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Sirkku Ketola 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2013

Totalt 31 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Minna-Maija Lappalainen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Elina Ruohonen. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur henry Lönnfors fund. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2012

Totalt 22 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Merja Pitkänen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jouna Karsi.

2011

Totalt 27 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Erkki Nampajärvi. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirpa Särkijärvi.

2010

Totalt 43 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till IC-98 (Visa Suonpää och Patrik Söderlund). Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirkku Ketola. Dessutom beviljade Konstföreningen Hanna Seppänen ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur Henry Lönnfors fond. Seppänen arbetar åren 2009–2011 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2009

Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Emilia Ukkonen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jorma Hyttinen.

2008

Totalt 30 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 2 500 euro till Annika Dahlsten och 2 500 euro till Tamara Piilola. Ur Helena Bruuns fond beviljades 2 500 euro till Marita Mikkonen och 2 500 euro till Susanna Nevado.

2007

Totalt 45 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Markku Laakso 5 000 euro för konstnärligt arbete och kostnader av en utställningspublikation, Mailis Saralehto 3 000 euro för produktionskostnader av ett videoverk och Paula Ollikainen 2 000 euro för konstnärligt arbete.

2006

Totalt 44 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Umppa Niinivaara 4000 euro, Katri Sipiläinen 3000 euro, Anna-Maija Aarras 2500 euro och Suvi Aarnio 500 euro.

Läs mer om stipendier

Följ oss i sociala medier