Handle with Care

28.3.2023 – 10.11.2024

Handle with Care tarkastelee Turun taidemuseon kokoelmaan kuuluvaa nykytaidetta hoivan ja huolenpidon näkökulmasta. Näyttely ehdottaa hoivaa tekemisen ja olemisen tavaksi, jossa eletään vastuullisesti ja vastavuoroisesti niin ihmisten kuin ei-inhimillisten maailmojen kanssa. Myös museotyötä voi luonnehtia muistamisen puolesta tehtävinä huolenpidon tekoina. Viime aikoina museot ovatkin taiteilijoiden tavoin ottaneet yhä aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisina vaikuttajina ja kestävän kehityksen puolestapuhujina.

Kiihtyvä lajikato ja elämisen edellytyksiä kaventava ilmastokriisi pakottavat etsimään vaihtoehtoja ihmiskeskeiselle ajattelulle ja siirtymään kohti tasa-arvoisempaa ja eri elämänmuotoja kunnioittavaa elämäntapaa. Näyttelyyn valitut teokset osoittavat, miten yhteiskunnallisessa keskustelussa ja posthumanistisissa tutkimussuuntauksissa ajankohtaiset teemat, kuten hoiva, ympäristösuhde, lajienvälisyys, ylisukupolvisuus, uusmateriaalisuus ja uushenkisyys ilmenevät aikamme kuvataiteessa. Teosvalintoja taustoittavat tekstit tuovat yhteen ajatuksia tieteellisestä tutkimuksesta, nykyfilosofiasta ja taiteen teoriasta. Ne valottavat olemassaolomme monilajisuutta, keskinäisiä riippuvuussuhteita, hoivan vastavuoroisuutta, eläinten ja kasvien aktiivista toimijuutta sekä luonnon jatkuvaa läsnäoloa kaikkialla.

Näyttely esittelee museon hankkimaa sekä lahjoituksena saamaa nykytaidetta pääasiassa 2000-luvulta. Kokonaisuus pitää sisällään niin maalausta, grafiikkaa, valokuvaa, liikkuvaa kuvaa kuin kuvanveistoa 26 nykytaiteilijalta: Erika Adamsson, Emma Ainala, Maija Albrecht, Rita Anttila, Elina Brotherus, Saara Ekström, Jussi Haro, Juhani Harri, Alma Heikkilä, Kati Immonen, Ulla Jokisalo, Ismo Kajander, Hertta Kiiski, Kaisu Koivisto, Essi Kuokkanen, Mikko Kuorinki, Elina Merenmies, Esko Männikkö, Umppa Niinivaara, Nelli Palomäki, Roland Persson, Eeva Peura, Anna Reivilä, Ann Sundholm, Katja Syrjä ja Miikka Vaskola. Museon omien ostojen rinnalla nähtävillä on mm. Turun Taidemuseon Ystävien, Lars Göran Johnssonin ja Paulon Säätiön tekemiä lahjoituksia.

Näyttelyn ovat kuratoineet Selina Kiiskinen, Elli Liippo ja Annina Sirén Turun taidemuseosta, ja siihen liittyvään verkkojulkaisuun ovat kirjoittaneet Outimaija Hakala, Susinukke Kosola, Meiju Niskala, Panu Savolainen ja Virpi Valtonen. Eri näkökulmia ja lajityyppejä hyödyntävät verkkojulkaisun tekstit toimivat museovieraan kanssakulkijana ja -kokijana näyttelyssä, mutta niihin pääsee syventymään myös museon verkkosivuilla.

Lue verkkojulkaisua
Tutustu taiteilijoihin