Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo

Pohjoistuulen metsä
26.1. – 19.5.2024

Kahden palkitun valokuvaajan Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon näyttely Pohjoistuulen metsä kertoo pohjoisesta havumetsästämme, joka ylläpitää monimuotoista elämää ja on kymmenientuhansien eliöiden koti. Näyttelyn kuvat ovat suojelualueilta suomalaisista luonnonmetsistä, joita on jäljellä enää muutama prosentti maamme metsäpinta-alasta. Valtaosa metsistä, soista ja pienvesistäkin on tehometsätalouden takia muuttunut olennaisesti erilaisiksi kuin mitä ne olisivat luonnostaan, ja lukuisat lajit eivät enää selviä uusissa olosuhteissa. Olemme niin tottuneita ihmisen muokkaamiin maisemiin, että luonnontilaisen metsän kasvot uhkaavat kadota mielestämme.

Metsäaiheen parissa jo 30 vuotta työskennellyt taiteilijakaksikko kuljettaa näyttelyvierasta kuivan kangasmetsän läpi kosteikkojen korpimetsään, tarkastellen elämän kirjoa ja geneettistä runsautta, hiilen varastoitumista, veden kiertokulkua ja puiden pitkää elämänkaarta, jossa elämään, kuolemaan ja maatumiseen kuluu jopa tuhat vuotta. Taiteilijoiden perehtyneisyys ja tutkiva ote piirtää tiedollista perspektiiviä runollisten valokuvien rinnalle. Metsän ekosysteemi näyttäytyy monimutkaisten vuorovaikutusverkostojen kokonaisuutena, jossa kaikki kietoutuvat toisiinsa. Elinympäristöjen muutoksilla on kauaskantoiset seuraukset. Usein jopa vain 60 vuoden sykleissä kaatuva talousmetsä tarjoaa täysin erilaisen elinpiirin kuin luonnon omien kehityskulkujen muokkaama tuhatvuotinen aarnimetsä.

Seppo ja Kovalainen kiinnittävät huomiota myös metsäpuheeseen ja sen vaikutuksiin. He korostavat, että suomalaisessa kulttuurissa vähintään puoli vuosisataa metsää on käsitelty ennen kaikkea teollisuuden raaka-ainekasvattamona. Samalla pureudutaan ajankohtaiseen kysymykseen suojelun piiriin kuuluvista metsistä. Suomi on sitoutunut suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät ja parhaillaan Suomessa valmistellaan suojelukriteereille kansallista määritelmää.

Pohjoistuulen metsä on päätösosa Kovalaisen ja Sepon metsätrilogialle, jonka aiemmat osat ovat suomalaista metsämytologiaa luotaava Puiden kansa (1997) ja metsätalouden varjopuolia kuvaava Metsänhoidollisia toimenpiteitä (2009). Näyttelyä taustoittaa valokuvataiteellinen tietokirja Pohjoistuulen metsä (2023), joka perustuu Kovalaisen ja Sepon monivuotiseen kuvaustyöhön luonnonmetsissä, tieteellisiin julkaisuihin, raportteihin, kaunokirjallisiin metsäkuvauksiin, vuoropuheluun tutkijoiden ja aktivistien kanssa sekä eri foorumeilla käytävään metsäkeskusteluun. Julkaisu oli ehdolla vuoden 2023 tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Ritva Kovalainen (s.1959) on kemiönsaarelainen valokuvataiteilija, joka on tehnyt useita kirjoja, lyhytelokuvia ja näyttelyitä teemanaan erityisesti ihmisen suhde luontoon. ritvakovalainen.com

 Sanni Seppo (s.1960) on helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka kertoo töissään yhteisöjen aktiivisuudesta puolustaa oikeuksiaan, ihmisen ja luonnon suhteesta sekä hauraista unelmista elää omansalaista elämää. sanniseppo.com

Turun taidemuseon näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Taiteilijoiden työskentelyä ovat tukeneet Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Suomen valokuvataiteen museo.

Mitä voi tehdä suomalaisten luonnonmetsien suojelemiseksi?