Mónica de Miranda

The Island
3.2.–26.3.2023

Mónica de Mirandan työskentelyn perustana on Afrikan ja afrikkalaisen diasporan postkolonialistinen politiikka. Hänen viimeisin teoksensa The Island (2021) tutkii afrikkalaiseen diasporaan liittyviä monitahoisia kokemuksia ja Euroopan siirtomaamenneisyyttä. Faktaa ja fiktiota yhdistävä teos tarkastelee mustien pitkää ja monivaiheista historiaa Portugalissa kietoen yhteen tarinoita afrikkalaisista vapautusliikkeistä sekä muuttoliikkeen ja identiteettien muodostumisen kokemuksista mustan feminismin näkökulmasta.

Elokuvan ja valokuvan kieltä hyödyntävälle de Mirandalle saari on vertauskuva, joka näyttäytyy utopistisena eristäytymis-, turva- ja pakopaikkana: tilana, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteiselle kuvittelulle. De Mirandan työskentelyn taustalla vaikuttavat ekofeminismi ja ajatus kulttuurillisesta yhteenkuuluvuudesta. Hän käsittää maaperän ajan ja muistin orgaanisena säilönä, jonka ylisukupolvisia ja ekologisia traumoja kolonialistinen maankäyttö edelleen nostaa pintaan. The Island rohkaisee meitä luomaan tietoisemman suhteen kehomme, menneisyytemme ja asuttamamme maan välille päästäksemme kohti elvyttäviä, mahdollisia tulevaisuuksia.

Teoksen on tilannut lontoolainen Autograph ja sen tuotantoa on tukenut Arts Council England. Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Mónica de Miranda (s. 1976 Porto) on angolalais-portugalilainen kuvataiteilija, elokuvantekijä ja tutkija, joka työskentelee ja asuu vuoroin Lissabonissa ja Luandassa. Hän hyödyntää valokuvaa, videota, piirustusta, kuvanveistoa ja installaatiota kriittisen tilataiteen praktiikasta käsin tarkastellessaan teoksissaan maantieteen, historian ja subjektiivisuuden postkolonialistista politiikkaa suhteessa Afrikkaan ja sen diasporaan. Usein käsitteellisesti ja tutkimusvetoisesti työskentelevä de Miranda on kiinnostunut sosio-poliittisten narratiivien, sukupuolen ja muistin sekä fiktion ja dokumentaarisuuden välisistä yhteyksistä.