Turun Taidemuseo: STUDIO Axel Straschnoy 27.3.–17.5.2020

Axel Straschnoy

Permikauden joukkotuho
1.10.–14.11.2021

Permin kaupunki Venäjällä on antanut nimensä 299–252 miljoonaa vuotta sitten eletylle geologiselle ajanjaksolle, permikaudelle. Tämä kasvistoltaan ja eläimistöltään rikas kausi päättyi maapallon suurimpaan joukkotuhoon. Tutkijat ovat verranneet permikauden tuhoa käynnissä olevaan, ihmisen toiminnan seurauksena alkaneeseen kuudenteen joukkosukupuuttoon, joka on kiihtynyt voimakkaasti 1900-luvulta lähtien ja vähentänyt maapallon biodiversiteettiä ennennäkemättömin tavoin.

Permikauden joukkotuho pohjautuu Axel Straschnoyn vuonna 2018 viettämään residenssijaksoon Permin aluemuseossa ja sen luonnontieteellisten kokoelmien parissa. Straschnoy kiinnostui elämän ja kuoleman paradoksaalisesta suhteesta museossa ja geologisilla ajanjaksoilla.

Monien luonnontieteellisten museoiden tapaan Permissä oli aiemmin esitelty luontoa kuolleista eläimistä koostuvien dioraamojen kautta. Tultuaan tarpeettomiksi dioraamojen täytetyt eläimet varastoitiin vanhoihin toimistotiloihin, jonne ne nyt muodostivat luonnosta poikkeavia, biotooppien ja saalistaja-saalis-suhteiden epätodennäköisiä yhdistelmiä. Monet näistä eläimistä ovat lakanneet kuulumasta luontoon; ne ovat nykyisin joko uhanalaisia tai sukupuuttoon kuolleita. Straschnoyn luoma valokuvasarja kuvaa eläimet niiden uudessa elinympäristössä, museon varastossa.

Yksi Permin museon helmistä on sen entomologinen kokoelma, joka keskittyy pääasiassa metsähyönteisiin. Elävät hyönteiset, kuten museokuoriaiset (Antherus Museorum), kuitenkin uhkaavat kokoelmaa, ja museo tuhoaa säännöllisesti niitä kuolleiden hyönteisten säilyttämiseksi. Straschnoyn pyynnöstä museo alkoi kerätä hävitettäviä hyönteisiä ja tallensi ne omaksi kokoelmakseen.

Näyttely koostuu lentikulaarisista kuvista, valokuvista sekä volkonskoiitista, savimineraalista saatavasta vihreästä pigmentistä, jota käyttivät teoksissaan niin venäläiset maalarit kuin Picassokin. Permikaudelta peräisin olevaa volkonskoiittia esiintyy Permin seudulla. Näyttelyä taustoittaa myös julkaisu The Permian Collection.

Axel Straschnoy (s. 1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka juuret ovat Argentiinassa. Hänen pitkäkestoiset ja tutkimuskeskeiset projektinsa käsittelevät niitä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ympäröivät tiedon kohteita. Straschnoyn tuotanto pitää sisällään planetaarioelokuvia, elokuvainstallaatioita, performansseja, kiertäviä näyttelyitä, museokokoelmia ja VR-elokuvia. Hän on kiinnostunut tutkimusmatkoista – sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti.

Näyttelyä ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, SKR Varsinais-Suomi ja Vladimir Potaninin säätiö ja sen tuotannosta on vastannut Kolme perunaa.

Kiitos: Permin aluemuseo, luonnontieteellisen osaston johtaja Yuliya Glazyrina, luonnontieteellisten kokoelmien päällikkö Larisa Zhuzhgova ja eläintieteellisten kokoelmien amanuenssi Evgeniya Vyguzova.

axel.straschnoy.com