Axel Straschnoy

Permtidens massutdöende
1.10.–14.11.2021

Staden Perm i Ryssland har gett namn åt den geologiska period som inföll för 299–252 miljoner år sedan. Denna period, som hade en mycket rik flora och fauna, slutade med det största massutdöendet i jordens historia. Forskarna har jämfört permtidens massutdöende med den pågående, av människans aktiviteter orsakade sjätte massutrotningen, som ökat kraftigt alltsedan 1900-talet och på ett hittills osett vis minskat biodiversiteten på jorden.

Permtidens massdöende baserar sig på Axel Straschnoys forskningsprojekt i regionalmuseet i Perm och dess naturvetenskapliga samlingar år 2018. Liksom på flera andra naturvetenskapliga museer hade man i Perm presenterat dioraman, vilket man senare frångått. När dioramanas uppstoppade djur blivit obehövliga hade de lagrats i gamla kontorslokaler där de bildade populationer som avvek från de naturliga och var osannolika med beaktande av biotoper och konstellationen jägare–byte. Idag är många av de här djurarterna hotade eller utrotade och de lagerlokaler som Straschnoy fotograferat har blivit en ny, naturlig miljö för dem.

Straschnoy intresserade sig också för den paradox som museets verksamhet inkluderar: man dödar för att bevara liv. Museiängern (Antherus Museorum), som också kan ses på utställningen, är emellertid ett hot mot djur- och insektsamlingen, så den bekämpas regelbundet. På begäran av Straschnoy började personalen samla in de insekterna som de dödat och ta dem till vara som en separat samling.

Utställningen består av bilder i lentikulärt tryck, foton och volkonskoit, ett grönt pigment som finns i lermineraler och som användes av såväl ryska konstnärer som Picasso. Volkonskoit från permtiden förekommer i trakten av Perm. Mer om utställningen kan man läsa i den publikation som utges i vår.

Axel Straschnoy (f. 1978) är en bildkonstnär från Helsingfors, med rötter i Argentina. Hans långvariga och forskningsbaserade projekt behandlar den sociala praxis som hör samman med forskningsobjekten. Straschnoys produktion omfattar planetariefilmer, filminstallationer, performanser, vandringsutställningar, museisamlingar och VR-filmer. Han är intresserad av forskningsexpeditioner både i bokstavlig och bildlig mening, ur såväl forskar- som konstnärssynpunkt.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande, Finlands fridsföreningars centralorganisation SRK Egentliga Finland och Vladimir Potanins stiftelse. För produktionen svarar Kolme perunaa.

Vi tackar regionalmuseet i Perm, naturvetenskapliga avdelningens chef Yuliya Glazyrina, de naturvetenskapliga samlingarnas föreståndare Larisa Zhuzhgova och de zoologiska samlingarnas amanuens Evgeniya Vyguzova.

axel.straschnoy.com