Axel Straschnoy

Permtidens massutdöende
1.10.–14.11.2021

Staden Perm i Ryssland har gett namn åt den geologiska period som inföll för 299–252 miljoner år sedan. Denna period, som hade en mycket rik flora och fauna, slutade med det största massutdöendet i jordens historia. Forskarna har jämfört permtidens massutdöende med den pågående, av människans aktiviteter orsakade sjätte massutrotningen, som ökat kraftigt alltsedan 1900-talet och på ett hittills osett vis minskat biodiversiteten på jorden.

Permtidens massdöende baserar sig på Axel Straschnoys residens i regionalmuseet i Perm och dess naturvetenskapliga samlingar år 2018. Straschnoy intresserade sig för det paradoxala förhållandet mellan liv och död i museet och i de geologiska tidsperioderna.

Liksom på flera andra naturvetenskapliga museer hade man i Perm presenterat naturen via dioraman med döda djur. När dioramanas uppstoppade djur blivit obehövliga hade de lagrats i gamla kontorslokaler där de bildade populationer som avvek från de naturliga och var osannolika med beaktande av biotoper och konstellationen jägare–byte. Idag är många av de här djurarterna inte längre en del av naturen; de är nu hotade eller utrotade. Straschnoys fotoserie avbildar dem i museets lagerutrymme – deras nya livsmiljö.

En av kronjuvelerna vid museet i Perm är dess entomologiska samling, som koncentrerar sig främst på skogsinsikter. Levande insekter, så som museiängern (Antherus Museorum), är emellertid ett hot mot djur- och insektssamlingen och bekämpas regelbundet. På begäran av Straschnoy började personalen samla in de insekterna som de dödat och ta dem till vara som en separat samling.

Utställningen består av bilder i lentikulärt tryck, foton och volkonskoit, ett grönt pigment som finns i lermineraler och som användes av såväl ryska konstnärer som Picasso. Volkonskoit från permtiden förekommer i trakten av Perm. Mer om utställningen kan man läsa i publikationen The Permian Collection.

Axel Straschnoy (f. 1978) är en bildkonstnär från Helsingfors, med rötter i Argentina. Hans långvariga och forskningsbaserade projekt behandlar den sociala praxis som hör samman med forskningsobjekten. Straschnoys produktion omfattar planetariefilmer, filminstallationer, performanser, vandringsutställningar, museisamlingar och VR-filmer. Han är intresserad av forskningsexpeditioner både i bokstavlig och bildlig mening, ur såväl forskar- som konstnärssynpunkt.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande, Finska Kulturfonden / Egentliga Finland och Vladimir Potanins stiftelse. För produktionen svarar Kolme perunaa.

Vi tackar regionalmuseet i Perm, naturvetenskapliga avdelningens chef Yuliya Glazyrina, de naturvetenskapliga samlingarnas föreståndare Larisa Zhuzhgova och de zoologiska samlingarnas amanuens Evgeniya Vyguzova.

axel.straschnoy.com