Melina Paakkonen

Kohtauksia
25.3.–22.5.2022

Maalaaminen on Melina Paakkoselle tarinoiden luonnin ohessa oman elämän jäsentelyä ja ymmärtämistä. Teosten aiheet kumpuavat elämän ja kuoleman välisestä suhteesta, katastrofiajattelusta sekä keveistä, paikoin humoristisistakin tilanteista. Paakkosen näyttämölliset maalaukset rönsyilevät tarinoita, jotka kätkevät sisälleen arvoituksellisia tapahtumaketjuja ja symbolisia vertauskuvia. Hän poimii visuaalisia elementtejä kaukaisemmastakin taidehistoriasta ja tuo ne teoksissaan tähän päivään.

Paakkonen käsittelee teoksissaan kontrollia ja sen menettämistä. Hän pyrkii luomaan elämän sattumanvaraisuuden ja osin vääjäämättömyyden keskellä tilan, jossa tapahtumia voidaan tarkastella etäältä. Maalauksissa raja arkipäiväisyyden ja karnevaalin välillä katoaa. Rajoja rikotaan myös maalauksissa esiintyvien hahmojen hierarkiassa. Ihminen, eläin ja kuolemahahmo asettuvat näyttämölle yhdessä ja tasavertaisina.

Kohtauksia on näyttely, jossa Paakkosen teokset tarkentuvat väliaikaisuuden ja erillisyyden kokemusten teemoihin. Ohimeneviä tilanteita, tunteita ja ilmeitä esitetään näyttämöiltä leikkisästi ja kuolemanvakavasti. Paakkosen maalaamille tarinoille ei ole loppuratkaisua, vaan ne jäävät pohtimaan, miten elää ja ymmärtää.

Melina Paakkonen (s. 1989) on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidemaalari. Hänet tunnetaan omaleimaisesta, dekoratiivisesta ja surrealistissävytteisestä ilmaisustaan, jota leimaa karnevalismi ja antropomorfismi. Paakkonen on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta 2019. Hänen yksityisnäyttelyitään on nähty aiemmin galleria ARTagissa ja Halmetojassa Helsingissä, ja hänen teoksiaan kuuluu monien yksityiskokoelmien lisäksi Turun taidemuseon / Lars Göran Johnssonin kokoelmaan.

Näyttely on saanut tukea Suomen Kulttuurirahastolta ja Museovirastolta.