Skip to main content

julkaisuvapaa 21.5.2024

Jussi Haro: Spökhund, 2021.

Turun Taideyhdistys jakoi apurahoja turkulaisille kuvataiteilijoille

Turun taidemuseota hallinnoiva Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. jakaa vuosittain apurahoja Turun alueella asuville ammattikuvataiteilijoille. Tänä keväänä tukea myönnettiin yhteensä 36 500 euroa 12 taiteilijalle tai työryhmälle.

Åbo Akademin säätiön hallinnoimasta Ellen ja Magnus Dahlströmin testamenttirahastosta myönnettiin 10 000 euroa kuvataiteilija Jussi Harolle (s. 1985). Haro tarkastelee erilaisia ilmiöitä ja ihmisen läsnäoloa julkisessa tilassa muuntaen havaintonsa humoristisiksi, yhteiskuntaa koskeviksi muistiinpanoiksi. Hän työskentelee kuvanveiston ja installaation keinoin tuoden esiin materiaalien odottamattoman potentiaalin. Teosten prosessit ovat pitkäkestoisia, ja ne perustuvat monesti olemassa oleviin, kerättyihin tai löydettyihin esineisiin.

Helena Bruunin rahaston 5 000 euron apuraha jaettiin Nayab Ikramille (s. 1992). Ikram on Ahvenanmaalta kotoisin oleva pakistanilaistaustainen valokuvaaja ja kuvataiteilija, joka asuu nykyisin Turussa. Hän työskentelee liikkuvan kuvan, valokuvan, performanssin ja installaation keinoin tutkiessaan väliinputoamisen tunnetta, kulttuurista identiteettiä, kollektiivista muistia ja post-internetin käsitettä rituaalien ja symboliikan kautta.

Ellen ja Magnus Dahlströmin testamenttirahastosta jaettavan 1 000 euron suuruisen matka-apurahan ulkomaille suuntautuviin matkoihin saivat kuvataiteilijat Lilli Haapala, Sini-Meri Hedberg, Marjukka Irni, Petra Kallio, Leena Kela, Sirkku Ketola, Hertta Kiiski & Janne Punkari, Lotta Leka ja Mikko Paakkola. Ulkomaisiin residensseihin lähtevien taiteilijoiden apuraha (500 €/kk) myönnettiin Sini-Meri Hedbergille.

Haussa olleiden apurahojen lisäksi kuvataiteilija Henna Aholle myönnettiin 12 000 euron stipendi Åbo Akademin säätiön hallinnoimasta Henry Lönnforsin testamenttirahastosta. Rahastoon sisältyy myös Puolalanpuistossa sijaitseva Henry Lönnforsin ateljee, jossa Aho työskentelee Turun Taideyhdistyksen valitsemana stipendiaattina vuosina 2024–2026.

Nyt jaettavat apurahat olivat haussa 15.3.–15.4.2024, ja määräaikaan mennessä hakemuksia vastaanotettiin 48 taiteilijalta tai työryhmältä. Taideyhdistyksen apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran keväällä 2025.

Lisätietoja

museonjohtaja Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
044 312 2256
turuntaidemuseo.fi/apurahat

Tietoja toimijoista

Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näistä toiminnoista on vastannut vuodesta 1904 Puolanpuistossa sijaitseva Turun taidemuseo, jonka veljekset Ernst ja Magnus Dahlström rakennuttivat ja lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä.

Ellen ja Magnus Dahlströmin testamenttirahastoa hallinnoi Åbo Akademin säätiö yli 400 muun rahaston ohella. Säätiö myöntää vuosittain 15–20 miljoonaa euroa tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen ja kulttuuriin kohdistettuja palkintoja, stipendejä ja apurahoja.

Seuraa meitä