Skip to main content

julkaistu 29.2.2024

YLI TUHAT KAHDEKSASLUOKKALAISTA TUTKII YMPÄRISTÖTUNTEITAAN TURUN TAIDEMUSEOSSA

Turun taidemuseossa vierailee helmi-maaliskuun aikana yli tuhat kahdeksasluokkalaista Taidetestaajat-hankkeen tuomana. Kahteen luontoaiheiseen näyttelyyn tutustuvat nuoret tutkivat teosten äärellä omia ympäristötunteitaan ja pohtivat parempaa tulevaisuutta. Vierailuissa yhdistyy ainulaatuisesti taide-elämykset, ympäristökasvatus sekä mahdollisuus vahvistaa omaa mielenterveyttä.

Turun taidemuseossa vierailevien kahdeksasluokkalaisten käynnit ovat osa Suomen suurinta Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmaa. Koululaisryhmistä valtaosa tulee Turun ympäristöstä, mutta tulijoita on myös kauempaa. Taidemuseossa nuoret tutustuvat oppaan seurassa kahteen luontokatoa ja luontosuhdettamme käsittelevään näyttelyyn. Museon kokoelmanäyttely Handle with care muistuttaa, että elämisen edellytyksiä kaventava ekokriisi pakottaa meidät etsimään vaihtoehtoja ihmiskeskeiselle ajattelulle ja siirtymään kohti tasa-arvoisempaa ja eri elämänmuotoja kunnioittavaa elämäntapaa. Pohjoistuulen metsä taas esittelee palkittujen valokuvaajien, Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon, suojelualueilla ottamia kuvia luonnontilaisista havumetsistä, joita maassamme on jäljellä enää vain muutama prosentti metsäpinta-alasta.

Turun taidemuseon yleisötyöstä vastaava Rosa-Maria Kananen kertoo museon ottaneen viime vuosina aktiivisempaa roolia kestävän kehityksen puolestapuhujana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ajankohtaiset aiheet on huomioitu niin museon näyttelyohjelmassa kuin yleisötyössä.

”Elämme keskellä ekokriisiä ja maailma näyttäytyy etenkin nuorten silmissä melko pelottavana. Vieraileville kahdeksasluokkalaisille avautuu nyt mahdollisuus tutkia omaa luontosuhdettaan ja ekokriisin synnyttämiä tunteita taiteen äärellä. Vierailuissa yhdistyy uudella tavalla taide-elämykset, ympäristökasvatus sekä mielenterveyden vahvistaminen ympäristö- ja tulevaisuushuolien käsittelyn avulla.”, Kananen summaa.

 Nuorten ympäristöhuolet ovat yleisiä

Nuorten ympäristöhuolet ovat yleisiä, ja ne kuormittavat nuorten mielenterveyttä. Tutkimusten mukaan jopa 75 % nuorista kokee tulevaisuuden pelottavana ja 45 % sanoo, että ilmastohuolella on ollut negatiivisia vaikutuksia päivittäiseen toimintakykyyn. Nuoret tarvitsevat paikkoja keskustella ympäristökriisistä ja harjoitella niistä kumpuavien tunteiden käsittelyä.

Museossa oppilaat jakaantuvat opastuksen jälkeen pienryhmiin pohtimaan omia ympäristötunteitaan sekä kuvittelemaan toivottuja tulevaisuuksia tehtävien avulla. Tehtävät on koottu Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen harjoituspankista ja muokattu yhdessä Turun taidemuseon kanssa Taidetestaaja-ryhmille sopiviksi.

”Taiteen katselu jo itsessään herättää monenlaisia tunteita ja luo otolliset puitteet tunnetyöskentelylle. Harjoitustehtävät ohjaavat tunnistamaan omia tunteita ja antavat vinkkejä niiden käsittelyyn. Tunnetaitojen harjoittelu on nuorille tärkeää ja arvokasta ja auttaa voimaan paremmin. Tehtävät rohkaisevat myös kuvittelemaan positiivisia, toivottuja tulevaisuuksia ja kannustavat tavoittelemaan niitä omalla toiminnallaan.”, kommentoi asiantuntija Taneli Saari Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeesta.

”En osaa selittää sitä mutta tuli paljon mieleen”

Nuorten miellyttäminen ei ole helppoa, ja tämä näkyy myös Taidetestaajilta kerätyssä palautteessa. Mielipiteitä löytyy laidasta laitaan, mutta taiteen herättämät tunteet ovat kuitenkin olleet pääosin myönteisiä. Osallistuneista 23 % on kokenut rauhaa, 21 % iloa ja 19 % kokemukset ovat olleet neutraaleja. Pärinän puolesta on äänestänyt 5 % oppilaista.

Näyttelyssä oli kiva käydä ja siellä ei tullut tylsää.
Tehtävät laittoivat todella miettimään asioita, mitä ei normaalisti mieti.
En oikein välitä taiteesta, mutta vierailu oli silti ihan kiva.
En osaa selittää sitä mutta tuli paljon mieleen.
Det var intressant och något nytt.
Tykkään eri näkökulmasta.
Vähän outoa.
Iha paskaa.

Puolalankoulun Taidetestaaja-ryhmän mukana vierailleen biologian ja maantiedon lehtori Tiina Vaahtorannan mielestä ympäristöasiat kiinnostavat nuoria ja he tietävät niistä enemmän kuin aikuiset kuvittelevat. Kaupungissa kasvavilla nuorilla on kuitenkin yhä vähemmän kosketusta metsään.

Juuri kukaan nuorista ei ole kohdannut ikimetsää, ja monille metsä onkin mystinen outo paikka. Tätä vahvisti videoteos, jossa metsä lähti elämään, ja siitä oli puhetta vielä koulussakin. Taide on hyvä väline tunneilmaisuun ja vaikuttamiseen.”, Vaahtoranta pohtii.

Yhteistyön arvo enemmän kuin osiensa summa

Turun taidemuseon, Tunne ry:n ja MIELI ry:n välinen yhteistyö on koettu puolin ja toisin hyvin hedelmälliseksi. Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Väänänen on iloinen tästä uudesta avauksesta, jossa onnistuttiin yhdistämään erityyppisten toimijoiden parhaat puolet.

”Uskomme, että yhteistyön arvo on enemmän kuin osiensa summa. Se, että kahdeksasluokkalaiset pääsevät kohtaamaan ympäristötunteita taiteen äärellä ja harjoittelemaan niiden käsittelyä tavanomaisesta poikkeavassa, yllättävässä ympäristössä, herättää varmasti muita tapoja tehokkaammin uusia oivalluksia.”, hän kertoo.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeessa annetaan nuorille eväitä pärjätä vaikeidenkin ympäristötunteiden kanssa ja tuetaan heitä selviytymään tulevaisuuden epävarmuuden kanssa. Hanke tarjoaa palveluita sekä nuorille että aikuisille. Lisätietoa ympäristötunteista ja palveluista löytyy osoitteesta ymparistoahdistus.fi.

Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Pohjoistuulen metsä on esillä 19.5.2024 asti Turun taidemuseossa. Kokoelmanäyttely Handle with Care jatkuu aina 10.11.2024 saakka.

LISÄTIEDOT

Museolehtori (sijainen) Rosa-Maria Kananen, Turun taidemuseo
040 359 0087 / rosa-maria.kananen@turuntaidemuseo.fi

Asiantuntija Taneli Saari, Tunne ry
050 388 6200 / taneli@tunne.org

Projektikoordinaattori Sirpa Väänänen, MIELI Suomen Mielenterveys ry
040 6791 501 / sirpa.vaananen@mieli.fi

TIETOJA TOIMIJOISTA

Turun taidemuseo on yksi maamme vanhimpia ja merkittävimpiä taidemuseoita. Sen toiminnan keskiössä ovat kokoelma ja näyttelyt, jotka tutustuttavat yleisöjä erilaisiin taiteen ilmiöihin aina klassikoista uusimpaan nykytaiteeseen. Lisätietoja: turuntaidemuseo.fi/

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) -hanke tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille tukea ja keinoja omien ympäristötunteiden käsittelyyn sekä auttaa ammattilaisia, vapaaehtoisia ja vanhempia kohtaamaan nuorten ympäristöhuolia. Hanketta toteuttavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Tunne ry ja Nyyti ry ja sitä rahoittaa STEA. Lisätietoja: ymparistoahdistus.fi

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 70 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen. Lisätiedot: taidetestaajat.fi/

Seuraa meitä